2  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, kayaçlar ve madenlerin kullanım alanlarından bahsedilmekte ve madenlerin teknolojik ham madde olarak önemi belirtilmektedir. Teknolojinin gelişimiyle günlük yaşantımıza hızla giren bazı kayaç ve madenler sanayileşmede önemli rol oynamaktadır. Mika, mermer ve...
  • Bu alıştırmada 15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Pusulanın kullanımı, harita tekniklerinin gelişmesi ve okyanusa daha dayanıklı gemilerin yapılması sonucunda denizciler, dah...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!