6  sonuç bulundu.
  • “Hücresel Organizasyon” isimli konu anlatımında çok hücreli canlılarda hücreden organizmaya görülen düzen hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca bu düzenin tek hücreli canlılarda nasıl olduğunu da öğrenebilirsiniz. Benzer özelliklere sahip hücreler çeşitli...
  • Hücre bölünmesi ile ilgili konu anlatımında, hücre bölünmesinin canlılar için önemini görebilirsiniz. Hücre bölünmesi, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılardaysa erkek ve dişi eşey hücrelerinin oluşmasının yanında, büyüme, gelişme ve on...
  • Bu konu anlatımında, bölünerek üremenin nasıl gerçekleştiğini ve bölünerek üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz. Bölünerek üreme tek hücreli bir hücrenin iki eşit parçaya bölünmesiyle iki yavru meydana getirmesidir.
  • Üreme çeşitleri ile ilgili konu anlatımında eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin tanımlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kaç çeşit eşeysiz üreme olduğunu da görebilirsiniz.  İki farklı bireyden yeni bir canlı oluşmasına eşeyli üreme adı verilir. Tek hücreli ve daha basit yapılı bazı...
  • Bu alıştırmada üreme çeşitleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üreme çeşitleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İki farklı bireyden yeni bir canlı oluşmasına eşeyli üreme adı verilir. Tek hücreli ve daha basit yapılı bazı canlılar ...
  • Mayoz ve mitoz arasındaki farklar konu anlatımında, bu farkların neler olduğunu ve canlılarda nelere neden olduğunu görebilirsiniz. Mayoz, üreme ana hücrelerinde; mitoz vücut hücrelerinde görülür. Mayoz, canlılarda üremenin temelini oluşturur; mitoz ise tek hücrelilerde ü...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!