209  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada festivaller, fuarlar ve sportif faaliyetlerin toplumlar arası etkileşimlerdeki yerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Orta Asya ile ilgili konu anlatımında Orta Asya'nın iklimi, bitki örtüsü ve doğa şekillerini öğrenerek, Türklerin eski yaşantı hakkında bilgi sahibi olabilirsin
  • Matematik konum ile ilgili konu anlatımında matematik konumun tanımı görebilirsiniz. Ayrıca bir yerin konumunun daha kesin ölçülerle ifade edilebilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz.
  • Asya Hun (Büyük Hun) Devleti ile ilgili konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.
  • Bu canlandırmada ülkemizin dış politikasının temellerini öğrenebilirsiniz. Türk Cumhuriyetleri, komşular ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizi kavrayabilirsiniz.
  • Bu etkileşimli alıştırmada deprem olan bir yerde, yapılacak yardımların öncelik sırasının belirlenmesi istenmektedir.
  • Bu canlandırmada dış ticaret, ithalat ve ihracat terimlerini, ülkemizin ithal ve ihraç ettiği başlıca ürünlere öğrenebilirsiniz.
  • Bu canlandırmada 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli meydana gelen deprem felaketinden hareketle yaşanan felaketler karşısında toplumların birbirlerine yardım eli uzatmasıyla oluşan dayanışma ve bunun öneminden bahsedilmektedir.
  • Ülkemizdeki petrol kaynaklarının durumu ve petrolün işlenmesi anlatılmaktadır. Petrolün önemli bir enerji kaynağı olduğu belirtilerek ülkemizde petrol yataklarının bulunduğu bölgeler belirtilmektedir. Ülkemizde çıkarılan petrolün, ihtiyacımızın çok az bir kısmını karşıladığı bu nedenle petrol ihtiya...
  • Kıtaların dağılışı ile ilgili konu anlatımında Dünya üzerinde karaların ve denizlerin dağılımının nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca kuzey yarım küreye ”karalar yarım küresi”, güney yarım küreye ”denizler yarım küresi” denildiğini öğrenebilirsiniz.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!