197  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada geçmişten günümüze Türk kadının kadın hakları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak Türk kadının haklarının gelişim süreci hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Kadınlar, yüzyıllar boyunca devam eden erkek egemen toplum düzeni nedeniyle uzun bir sü...
  • İslamiyet’in kabulünden sonra Türk toplumlarının yaşadıkları süreç ve o dönemde verilen mimari ve sanat eserleri çeşitli örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk toplumları ile ilgili verilen çoktan seçmeli soruların cevaplanması istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, bazı yönetim biçimleri ve özellikleri açıklanacaktır. Geçmişten günümüze devletlerin yönetim biçimleri farklılıklar göstermiştir. Oligarşi, monarşi, teokrasi ve cumhuriyet farklı yönetim biçimlerine örnek olarak verilebilir. Bu yönetim biçimlerinde hakimiyete sahip olan güç ve y...
  • Bu alıştırmada insan haklarının gelişim sürecinde geçmişten günümüze aktarılan tarihi belgeler ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak insan haklarının gelişim süreci hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Toplumların gelişmesi ile demokrasi ve insan hakları tarihte...
  • Bu canlandırmada tüketicilerin sahip oldukları haklar konusunda bilgiler verilmektedir. Satın aldığımız bir ürünün arızalanması halinde bu tarz sorunları çözme hak ve yetkisine sahip kişi ve kurumlardan yardım isteyebilirsiniz. Tüketici Sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulmuş bu kurumlara ya...
  • Bu alıştırmada sosyal bilim dallarına dair genel bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Toplum ile ilgili olayları ve toplumu oluşturan insanın sosyokültürel faaliyetleri araştıran bilim dallarına sosyal bilimler denir.
  • Sosyal bilgilerin önemine ait bilgiler, eşleştirme ve çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.  Sosyal bilgiler, bireylerin geçmişini bilen, çevresindeki gelişmelere duyarlı, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olarak yetişmelerine olanak sağlar.
  • Kıtaların dağılışının sonuçları ile ilgili konu anlatımında kara dağılımının ve iklim kuşaklarının dünya nüfusunun dağılımına etkisinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Kuzey yarım kürede yer alan karaların büyük bölümü ılıman iklim kuşağındadır. Bu nedenle Dünya nüfusunun çoğunluğu bu yarım kürede ...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durularak, cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verilmektedir. Atatürk, bilim ve teknolojinin gelişmesine önem veren bir liderdi. O, bir milletin çağdaşlaşmasını...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!