208  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada coğrafi konum hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak coğrafi konum hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
  • Bu konu anlatımında, girişimciliğin tanımı yapılacak ve girişimcilik ile ilgili bir örnek verilecektir. Girişimciler yaratıcı fikirlerini hayata geçirip yeni iş kuran veya mevcut işlerini geliştiren kişilerdir.
  • Tahıllardan buğday, arpa, mısır, pirinç; baklagillerden, mercimek ve nohut bitkilerinin ülkemizin çeşitli bölgelerinde, farklı iklim şartlarında yetiştirildiği vurgulanmaktadır. Buğday, arpa, mısır ve pirincin yetişme alanları ve üretiminin yapıldığı yerler belirtilmektedir.
  • Ülkemizde iklim şartlarına uygun olarak çok çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştirilebildiği vurgulanmaktadır. Ülkemizde yetiştirilebilen meyve ve sebzelerin yetiştirildiği yerler belirtilmektedir.
  • Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, bal üretmek için arı besiciliği, dokumacılık için ise ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığı belirtilmektedir.
  • Yurdumuzda ormanların coğrafi bölgelere göre dağılımının düzenli olmadığı belirtilmektedir. Fazla yağış alan bölgelerimizin orman bakımından zengin olduğu vurgulanmaktadır. İç bölgelerimizin kuraklık nedeniyle orman bakımından fakir olduğu belirtilmektedir.
  • Bilimsel araştırma yapma ile ilgili konu anlatımında bilimsel araştırma sırasında uygulanan basamakları ve hipotezin tanımını bulabilirsiniz. Bilimsel araştırma yaparken uygulamamız gereken bazı adımlar vardır. İlk olarak araştırmaya başlamadan önce araştırıcağımız soruyu,...
  • Olaylar ve etkileri ile ilgili konu anlatımında yaşadığımız çevrede doğal kaynakların ve havanın kirlenmenin canlılar üzerindeki etkisi, endüstrinin gelişmesinin çevre sorunlarına etkisi ve çevrenin korunması için yapılan bilimsel çalışmalar üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sor...
  • Bu alıştırmada geçmişten günümüze Türk kadının kadın hakları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak Türk kadının haklarının gelişim süreci hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Kadınlar, yüzyıllar boyunca devam eden erkek egemen toplum düzeni nedeniyle uzun bir sü...
  • İslamiyet’in kabulünden sonra Türk toplumlarının yaşadıkları süreç ve o dönemde verilen mimari ve sanat eserleri çeşitli örneklerle anlatılmaktadır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!