197  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada festivaller, fuarlar ve sportif faaliyetlerin toplumlar arası etkileşimlerdeki yerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Düzenlenen çeşitli festivaller, fuarlar ve etkinliklerde katılımcılar; birbirleriyle kaynaşmakta, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmakta ve ye...
  • Orta Asya ile ilgili konu anlatımında Orta Asya'nın iklimi, bitki örtüsü ve doğa şekillerini öğrenerek, Türklerin eski yaşantı hakkında bilgi sahibi olabilirsin Uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırlarında Türk adında kavimler yaşarmış. Kavimlerin bir kısmı göçebe, bir kısmı da y...
  • Matematik konum ile ilgili konu anlatımında matematik konumun tanımı görebilirsiniz. Ayrıca bir yerin konumunun daha kesin ölçülerle ifade edilebilmesi için neler yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Matematik konum, bir yerin paraleller ve meridyenler yardımıyla...
  • Bu konu anlatımında Türk Dil Kurumunun faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Türk dilinin gelişmesine oldukça önem veren bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, her fırsatta bu alanda çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Bu hedef doğrultusunda 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ü...
  • Asya Hun (Büyük Hun) Devleti ile ilgili konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, Orta Asya’da Hunlar tarafından kurulmuştur....
  • Bu canlandırmada ülkemizin dış politikasının temellerini öğrenebilirsiniz. Türk Cumhuriyetleri, komşular ve diğer ülkeler ile olan ilişkilerimizi kavrayabilirsiniz. Ülkemiz, kurulduğu ilk günlerden itibaren komşuları ve bölge ülkeleriyle barış içerisinde yaşamak istemiştir. Atatürk’ün belirlediği ba...
  • Bu etkileşimli alıştırmada deprem olan bir yerde, yapılacak yardımların öncelik sırasının belirlenmesi istenmektedir. Ayrıca ülkeler, tek başlarına çözemeyecekleri doğal afetler ve çevre sorunları ile karşılaştığı zaman diğer ülkelerden yardım alırlar.
  • Bu canlandırmada dış ticaret, ithalat ve ihracat terimlerini, ülkemizin ithal ve ihraç ettiği başlıca ürünlere öğrenebilirsiniz. Ülkeler arasında yapılan ticarete dış ticaret denir. Bir ülkenin başka bir ülkeden ürün almasına ithalat, bir başka ülkeye ürün satmasına ise ihracat denir.
  • Bu canlandırmada 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli meydana gelen deprem felaketinden hareketle yaşanan felaketler karşısında toplumların birbirlerine yardım eli uzatmasıyla oluşan dayanışma ve bunun öneminden bahsedilmektedir. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu her yere sınır tanımadan giden ve yard...
  • Ülkemizdeki petrol kaynaklarının durumu ve petrolün işlenmesi anlatılmaktadır. Petrolün önemli bir enerji kaynağı olduğu belirtilerek ülkemizde petrol yataklarının bulunduğu bölgeler belirtilmektedir. Ülkemizde çıkarılan petrolün, ihtiyacımızın çok az bir kısmını karşıladığı bu nedenle petrol ihtiya...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!