197  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, Türk ordularının tarih boyunca gösterdiği değişim ve gelişim hakkında bilgi edinebilirsiniz. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’nin hükümdarı Mete Han, Orduya Onluk Sistemi getirdi. Türk Devletleri’nde ordu teşkilatlanmasında ıkta sistemi de kulla...
  • Orta Asya Türk devletlerinde yılın farklı zamanlarında yapılan törenlerden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde yapılan törenlerdeki gelenek ve görenekler de anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında sosyal bilgilerin kişilere sağladığı yararlardan bahsedilmektedir.  İnsanlar sosyal hayatın bir parçası olarak yaşamımızı devam ettirirler. Çoğu insan geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanması olası olayları yorumlar, yaşadığı çevredeki gelişmelerden haberdar o...
  • Ülkemizin her yöresinde kümes hayvancılığı yapıldığı ve kümes hayvancılığının giderek yaygınlaştığı belirtilmektedir.
  • Yurdumuzda en çok yetiştirilen büyükbaş hayvanın sığır olduğu ve sığırın yetiştirildiği bölgeler belirtilmektedir.
  • Babiller< ile ilgili konu anlatımında, Mezopotamya uygarlıklarından biri olan Babillerin çeşitli dönemlerde kurdukları I. ve II. Babiller devletlerinin tarihî, kültürel ve mimari özellikleri hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz. Babiller, tarihte iki kere devlet kurmuşlardır. I. Babil Devleti’...
  • Yurdumuzda küçükbaş hayvanlardan en çok koyun beslendiği ve koyunun beslendiği bölgeler belirtilmektedir. Çeşitli bölgelerimizde farklı keçi türlerinin de yetiştirildiği vurgulanmaktadır.
  • Frigler ile ilgili konu anlatımında, “Frigya” olarak adlandırılan İç Batı Anadolu’ya yerleşen ve Frigya Devleti’ni kuran Friglerin siyasi tarihleri, kralları, tanrıçaları ve diğer önemli özelliklerine hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Frigya olarak adlandırılan İç Batı Anadolu’ya, Hititlerin ...
  • Bu alıştırmada vergi tanımı, çeşitleri ve vergi vermenin önemi hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak vergi vermenin önemi hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Vergi vermek, ülkenin kalkınabilmesi ve devletin vatandaşlarına hizmet sunmasını sağlayabilen bir vatanda...
  • Bu canlandırmayı izleyerek organ bağışı ve organ nakli ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Organ nakli genellikle beyin ölümü gerçekleşmiş, fakat vücut ölümü gerçekleşmemiş bir kişinin sağlıklı organlarının hasta bir kişiye aktarılmasıdır.  Türkiye’de organ nakli için kişinin sağlıklı iken...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!