6  sonuç bulundu.
  • Çemberin çevresinin uzunluğunu hesaplayacağınız bu interaktif etkinlikte, çevre uzunluğu ile yarıçaplar arasında ilişki kurarak doğru mührü belirlemeye çalışacaksınız.  Dairesel cisimlerin tam bir turunda aldığı mesafe, dairenin çevresinin uzunluğuna eşittir.
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edi...
  • Bu alıştırmada yoğunluk kavramı ve yoğunluğun hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğu...
  • Canlandırmada çıkrığın basit bir makine olduğu anlatılmakta ve çıkrık bir devir yaptığında oluşan çemberin çevre uzunluğunun kuvvet kolu; cismin aldığı yolun da yük kolu olduğu vurgulanmaktadır. Çıkrıklar bir silindir ve silindirin yan yüzeyine yerleştirilmiş bir çevirme kolundan oluşu...
  • Kasnaklar konu anlatımında, dönme yönleri ve tur sayısının nasıl belirlendiğini ve kasnakların günlük hayattaki kullanım alanlarını görebilirsiniz. Kasnaklar; kendi çevrelerinde dönebilen, kayışla birbirlerine bağlandıklarında hareketi iletebilen dişsiz silindirlerdir. Kasnaklarda tur sayısı;...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!