13  sonuç bulundu.
  • Çemberin çevresinin uzunluğunu hesaplayacağınız bu interaktif etkinlikte, çevre uzunluğu ile yarıçaplar arasında ilişki kurarak doğru mührü belirlemeye çalışacaksınız.  Dairesel cisimlerin tam bir turunda aldığı mesafe, dairenin çevresinin uzunluğuna eşittir.
  • Bu interaktif etkinlikte Pisagor Bağıntısı'nı kullanarak silindir şeklindeki bir ambara yapılacak en kısa rampanın nasıl bulunacağını öğrenebilir, bu şekilde örnekleri çözerek öğrendiklerinle ilgili pratik yapabilirsiniz. Dik bir üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, bu...
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edi...
  • Bu alıştırmada yoğunluk kavramı ve yoğunluğun hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğu...
  • Bu interaktif etkinlikte bir silindir ile dik dairesel koninin hacmi arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilirsiniz. Silindirin hacim bağıntısından yola çıkılarak dik dairesel koninin hacim bağıntısının nasıl elde edildiğini  ve aynı bağıntıya ulaşmak için prizmaların hacminden nasıl faydala...
  • Bu canlandırmada kare prizma, dikdörtgen dik prizma, üçgen dik prizma, silindir, küre ve koni gibi geometrik cisimlerin ara kesitleri ile ilgili yapılan konu anlatımını bulabilirsiniz. Bir geometrik cisim bir düzlem tarafından kesildiğinde düzlemin cisim içinde kalan düzlemsel bölgesine ara k...
  • Bu alıştırmada verilen soruları çözerek geometrik cisimlerin ara kesitleri, düzlemsel şekillerin döndürülmesi ile elde edilen geometrik cisimler ve çok yüzlüleri sınıflandırma ile ilgili verilen soruları cevaplayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir geometrik cisim bir düzlem t...
  • Bu canlandırmada geometrik cisimlerin simetri düzlemleri ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir geometrik cismi, iki tarafında kalan parçalar simetrik olacak şekilde kesen düzlem simetri düzlemi olarak adlandırılır.
  • Bu canlandırmada geometrik cisimlerin eksenleri etrafında döndürülmesi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Küp, karşılıklı yüzlerin merkezinden geçen doğru etrafında 90°lik dönmelerde eski konumunu alır, diğer bir deyişle değişmez kalır. Dikdörtgenler prizması, karşılıklı yüzlerin merkezinden geçen ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!