9  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte arkadaşlarının piknik yapılacak yer, yiyecek ve içecek ile ilgili tercihlerini öğrenmek için veri toplayacak ve seçeneklere verilen oyları bir çetele tablosu halinde göstereceksin. Daha sonra, her bir seçenekteki verileri kullanarak sıklık tablosu oluştu...
  • Sıklık tablosu ile ilgili konu anlatımında çetele ve sıklık tablosunun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Verilerin olma sıklığını çetele tablosu ile kaydedebiliriz. Çentikleri beşerli beşerli gruplayarak çetele tablosunda yer alan verileri daha k...
  • Bu konu anlatımında, önce araştırma alanınızı seçip karşılaşacağınız soru hakkında veri toplayacak, daha sonra da elde ettiğiniz verileri ikili sıklık tablosunda ya da ikili sütun grafiğinde düzenleyeceksiniz.  Veri gruplarındaki değerleri sütunlara aktarmak kolay olduğunda verileri ko...
  • Sıklık tablosunu özetleme ve yorumlama ile ilgili konu anlatımında sıklık tablosunda yer alan verilerin nasıl yorumlanacağını görebilirsiniz. Sıklık tablosunda veriler, tablo içerisinde ayrılmış iki sütunun içerisinde gösterilir. Bu sütunlarda ihtiyaç...
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı eleme...
  • Araştırma sonucunu elde ettiğimiz verileri nasıl düzenleyebileceğimizin anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek ikili sıklık tabloları ve ikili sütun grafikleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Araştırma sonucu elde ettiğimiz verileri ikili sütun grafiğ veya ikili...
  • Bu alıştırmada hangi yöntemlerle veri toplandığı ve sıklık tablosu, sütun grafiği ve ağaç şemasının nasıl oluşturulduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak veri toplama ve düzenleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.  Herhangi bir problem için veri to...
  • Bu alıştırmada verilerin uygun gösterimlerle gösterilmesi ile ilgili soruları yanıtlayarak konuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Araştırma sonucu elde edilen verileri göstermek için sıklık tablosu, sütun grafiği, daire grafiği ve çizgi grafiği gibi istatistiksel veri temsil...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!