9  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte arkadaşlarının piknik yapılacak yer, yiyecek ve içecek ile ilgili tercihlerini öğrenmek için veri toplayacak ve seçeneklere verilen oyları bir çetele tablosu halinde göstereceksin. Daha sonra, her bir seçenekteki verileri kullanarak sıklık tablosu oluştu...
  • Sıklık tablosu ile ilgili konu anlatımında çetele ve sıklık tablosunun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Verilerin olma sıklığını çetele tablosu ile kaydedebiliriz. Çentikleri beşerli beşerli gruplayarak çetele tablosunda yer alan verileri daha k...
  • Bu alıştırmada sıklık tablosunun yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak sıklık tablolarının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Sıklık tablolarında verilerin değerlerini doğrudan sayısal...
  • Sıklık tablosunu özetleme ve yorumlama ile ilgili konu anlatımında sıklık tablosunda yer alan verilerin nasıl yorumlanacağını görebilirsiniz. Sıklık tablosunda veriler, tablo içerisinde ayrılmış iki sütunun içerisinde gösterilir. Bu sütunlarda ihtiyaç...
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı eleme...
  • Bu interaktif etkinlikte, gerçek yaşam örnekleri kullanarak histogram oluşturulmakta ve oluşturulan histogramın yorumlanması beklenmektedir. Verileri organize edebilmek için sıklık ya da çetele tablosu kullanılabilir. Daha sonra bu tablolardaki veriler histograma aktarılı...
  • Bu alıştırmada histogram oluşturma ve yorumlama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak histogram ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Histogram, verileri birbirleri ile karşılaştırırken ya da veriler hakkındaki bilgileri analiz ederken kullandığımız istatistiksel temsil...
  • Bu konu anlatımında histogramın nasıl çizildiğini ve histogramın nasıl yorumlandığını öğrenebilirsiniz. Histogram, verileri birbirleri ile karşılaştırırken ya da veriler hakkındaki bilgileri analiz ederken kullandığımız istatistiksel temsil biçimlerinden biridir.
  • Bu alıştırmada hangi yöntemlerle veri toplandığı ve sıklık tablosu, sütun grafiği ve ağaç şemasının nasıl oluşturulduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak veri toplama ve düzenleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.  Herhangi bir problem için veri to...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı