34  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir odanın farklı yerlerine konulan kolonyalı mendillerin buharlaşma hızlarını karşılaştıracaksınız. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Sıvılar buharlaşırken çevresinden ısı alarak gaz hâline geçerler.
  • Türkiye Ortalama Sıcaklık Haritasını inceleyerek ülkemizin yıllık ortalama sıcaklığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar yardımı ile haritada amacınıza uygun işlemler yapabilirsiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte madde ve ısı miktarının , ısıtılan maddenin sıcaklık değişimini nasıl etkilediğini gözlemleyeceksiniz. Aynı miktardaki sıvılara farklı miktarda ısı verildiğinde , daha fazla ısı verilen sıvının sıcaklık değişimi daha fazla olur. Farklı miktardaki sıvılara aynı ...
  • Bu alıştırmada ısı ve sıcaklık arasındaki farkları, ısı birimleri arasındaki formülsel ilişkiyi ve sıcaklığı farklı sıvılar temas ettirildiğinde aralarında gerçekleşen ısı alışverişini test eden doğru yanlış soruları yer almaktadır. Isı bir tür enerji, sıcaklık ise ısının etkisi...
  • Canlandırmada sıklıkla birbirleriyle karıştırılan ısı ve sıcaklık kavramlarının tanımları yapılarak, günlük hayattan bir örnekle açıklanmaktadır. Isı ve sıcaklık kavramları birbirleriyle ilişkili ancak birbirlerinden farklı kavramlardır. Bir ortamın sıcaklığının değişmesi için ç...
  • Bu interaktif etkinlikte önce ilk sıcaklıkları farklı, daha sonra ilk sıcaklıkları aynı olan sıvılar temas ettiğinde aralarındaki ısı alışverişini gözlemleyeceksiniz. Farklı sıcaklıklardaki sıvılar temas ettiğinde aralarında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı fazla olan sıvı,...
  • Bu alıştırmada ısı birimleri olan kalori, joule, kilo joule ve kilo kalori arasında birim dönüştürme işlemi gerçekleştireceksiniz. Isı birimleri kalori ve joule'dür. 1 kalori yaklaşık 4 joule'e , 1 kilo kalori 1000 kaloriye, 1 kilojoule de 1000 joule'e eşittir.
  • Bu interaktif etkinlikte; ısının madde üzerindeki etkisini görmek için bir takım görevleri yerine getirerek, maddenin ısıtıldığında ve  soğutulduğundaki değişimini gözlemleyeceksiniz. Isıalan maddelerin sıcaklığı, sıcaklığı artan maddelerin de hacmi artar. Isıveren maddelerin ise  hacm...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!