64  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir odanın farklı yerlerine konulan kolonyalı mendillerin buharlaşma hızlarını karşılaştıracaksınız. Sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. Sıvılar buharlaşırken çevresinden ısı alarak gaz hâline geçerler.
  • Türkiye Ortalama Sıcaklık Haritasını inceleyerek ülkemizin yıllık ortalama sıcaklığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar yardımı ile haritada amacınıza uygun işlemler yapabilirsiniz.
  • Canlandırmada sıklıkla birbirleriyle karıştırılan ısı ve sıcaklık kavramlarının tanımları yapılarak, günlük hayattan bir örnekle açıklanmaktadır. Isı ve sıcaklık kavramları birbirleriyle ilişkili ancak birbirlerinden farklı kavramlardır. Bir ortamın sıcaklığının değişmesi için ç...
  • Bu alıştırmada ısı ve sıcaklık ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ısı ve sıcaklık kavramı, ısı transferi, ısı ve kütle arasındaki ilişki ve sıvı termometreler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Isı ve sıcaklık birbirleri ile karıştırılan kavra...
  • Bu etkileşimi tamamladığınızda ışık kaynağının konumu ile maddenin sıcaklık artışı arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz. Işık kaynağı cisme yaklaştırıldıkça maddenin ışığı soğurma miktarı artar, bu nedenle sıcaklığı daha fazla artar.
  • Bu interaktif etkinlikte madde ve ısı miktarının , ısıtılan maddenin sıcaklık değişimini nasıl etkilediğini gözlemleyeceksiniz. Aynı miktardaki sıvılara farklı miktarda ısı verildiğinde , daha fazla ısı verilen sıvının sıcaklık değişimi daha fazla olur. Farklı miktardaki sıvılara aynı ...
  • Bu alıştırmada ısı ve sıcaklık arasındaki farkları, ısı birimleri arasındaki formülsel ilişkiyi ve sıcaklığı farklı sıvılar temas ettirildiğinde aralarında gerçekleşen ısı alışverişini test eden doğru yanlış soruları yer almaktadır. Isı bir tür enerji, sıcaklık ise ısının etkisi...
  • Bu konu anlatımında, çiğ ve kırağının nasıl oluştuğundan bahsedilmektedir. Yeryüzündeki su kaynakları üzerinde sürekli olarak buharlaşma gerçekleştiği için, havada her zaman bir miktar su buharı bulunur. Hava sıcaklığının çok fazla olduğu öğle saatlerinde artan buharlaşma ile birlikte havadak...
  • Bu konu anlatımında, maddeleri oluşturan taneciklerin enerjileri üzerinden ısı ve sıcaklık tanımı yapılacaktır. Maddeyi oluşturan taneciklerin sahip olduğu toplam enerjiye ısı, bu enerjinin ortalamasının göstergesine ise sıcaklık denir.
  • Bu konu anlatımında, sıvı termometrelerin nasıl yapıldığı ve sıcaklığı nasıl ölçtüğü açıklanacaktır. Sıvı termometreler ince borular içerisine yerleştirilen sıvıların genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanılarak, maddelerin sıcaklığını ölçen aletlerdir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!