15  sonuç bulundu.
  • Türkiye Ortalama Sıcaklık Haritasını inceleyerek ülkemizin yıllık ortalama sıcaklığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar yardımı ile haritada amacınıza uygun işlemler yapabilirsiniz.
  • Türkiye Ortalama Yağış Haritasından yararlanarak ülkemize düşen yıllık ortalama yağış miktarını görsel olarak görebilirsiniz. Harita üzerinde yer alan araçlardan dilediğiniz şekilde yararlanabilirsiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte ortalama, ortanca değer ve tepe değerinin hesaplayabilir ve kavramsal olarak kullanım alanlarını anlamaya yönelik soruları cevaplayabilirsiniz. Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri veya modu denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe veya...
  • Astronomi biriminin Dünya ile Güneş arasındaki ortalamak uzaklık olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca gök cisimleri arası uzaklığın metre veya kilometre ile değil astronomi birimi ile ifade edildiği anlatılmıştır.
  • Günlük hayat örnekleri kullanılarak aritmetik ortalamaya dayalı tahminler yapılmakta ve aritmetik ortalamaya dayalı tahminlerin yanlış yorumlara sebep olabileceği durumlar açıklanmaktadır.
  • Bir maddenin sıcaklığı ile maddeyi oluşturan taneciklerin hareket enerjisi arasındaki ilişki anlatılmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte veri analizi için gerekli olan ortalama, ortanca değer, tepe değeri bilgilerini kullanılarak verileri istenilen durumlara uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri veya modu denir. Bir veri grubu küçükte...
  • İklim kavramı tanımlanarak iklimin nelere bağlı olduğu ve çeşitleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, iklimin tanımı yapılarak sıcaklık, nem, basınç ve rüzgârın iklimi etkilediği belirtilmektedir. Bu değişkenlerde gerçekleşen bir değişimin bölge ikliminde değişikliklere neden olduğu anlatılmakta ve fa...
  • Bu konu anlatımında tepe değeri, aritmetik ortalama, ortanca değerlerinin tanımlarını ve verilen veri grubu üzerinde bunlarla ilgili yapılan uygulamaları bulabilirsiniz. Bir veri grubunda en çok tekrar eden değere o veri grubunun tepe değeri veya modu denir. Bir veri grubu küçükten büyüğe vey...
  • Bu konu anlatımında maddeleri oluşturan taneciklerin enerjileri üzerinden ısı ve sıcaklık tanımı yapılacaktır. Maddeyi oluşturan taneciklerin sahip olduğu toplam enerjiye ısı, bu enerjinin ortalamasının göstergesine ise sıcaklık denir.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!