15  sonuç bulundu.
  • Türkiye Ortalama Sıcaklık Haritasını inceleyerek ülkemizin yıllık ortalama sıcaklığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar yardımı ile haritada amacınıza uygun işlemler yapabilirsiniz.
  • Türkiye Ortalama Yağış Haritasından yararlanarak ülkemize düşen yıllık ortalama yağış miktarını görsel olarak görebilirsiniz. Harita üzerinde yer alan araçlardan dilediğiniz şekilde yararlanabilirsiniz.
  • Aritmetik ortalama ve açıklık ile ilgili konu anlatımında aritmetik ortalama ve açıklığın nasıl hesaplanacağını görebilirsiniz. Bir veri grubundaki veri değerlerinin toplamının veri sayısına bölümünden elde edilen değere aritmetik ortalama denir. Bir veri grubundaki en büyük değ...
  • Bu alıştırmada aritmetik ortalama ve açıklığın nasıl bulunacağı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak aritmetik ortalama ve açıklık ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir veri grubundaki veri değerlerinin toplamının veri sayısına bölümünden elde edilen ...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen sayıların aritmetik ortalamalarını ve açıklıklarını hesaplayacak daha sonra bulduğunuz değerleri yorumlayacaksınız.  İki veri grubu karşılaştırılarak yorumlanırken aritmetik ortalama ve açıklık birlikte ele alınır. Açıklık büyükse veri grubunun aritmeti...
  • Bu alıştırmada ısı ve sıcaklık ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ısı ve sıcaklık kavramı, ısı transferi, ısı ve kütle arasındaki ilişki ve sıvı termometreler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Isı ve sıcaklık birbirleri ile karıştırılan kavramlardır. Isı maddenin...
  • Bu alıştırmada iklim ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak iklim ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İklim, herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Bölgenin bulunduğu enlem, denize yakınlığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve fi...
  • İklim bilimciler ile ilgili konu anlatımında iklim bilimcilerin hangi alanlarda çalışmalar yaptıklarını görebilirsiniz. İklim bilimciler, belirli bir bölgenin ortalama sıcaklığı, yağış miktarı gibi verilerini değerlendirerek o bölgenin ikliminde oluşacak değişiklikleri tahmin etmeye çalışan b...
  • İklim kavramı ile ilgili bilgi verilerek, ülkemizin coğrafi özelliklerin ülkemizde görülen iklimler üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. İklim, hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Hava olayları, yaşanılan yerin dünya üzerindeki yeri ve yeryüzü şekillerine...
  • Bu konu anlatımında, maddeleri oluşturan taneciklerin enerjileri üzerinden ısı ve sıcaklık tanımı yapılacaktır. Maddeyi oluşturan taneciklerin sahip olduğu toplam enerjiye ısı, bu enerjinin ortalamasının göstergesine ise sıcaklık denir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!