42  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte yüzde, kesir ve ondalık gösterimle verilmiş ifadeleri sıralayacaksınız. Gerektiğinde bu ifadelerin hepsini kesre çevirerek daha kolay sıralayabilirsiniz. Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırabilmek için bu gösterimleri aynı şekilde ifa...
  • Bu canlandırmada paydası 10, 100 ve 1000 olmayan kesirlerin ondalık gösterimlerinin nasıl yazıldığı ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Paydası 10, 100, 1000 olmayan kesirler sadeleştirme ve genişletme yoluyla ondalık gösterimle ifade edilebilir. Ondalık gösterimin...
  • Bu konu anlatımında, ondalık kesirlerin kareköklerinin nasıl bulunduğunu öğrenebilirsiniz. Ondalık kesirlerin karekökleri bulunurken ilk önce kesir şeklinde yazılması ve daha sonra tam kare sayılardan yararlanarak karekökten çıkarma işleminin yapılması gerektiğini ...
  • Bu interaktif etkinlikte bir ondalık gösterimi onluk taban bloklarını kullanarak modelleyecek ve bu modeli kullanarak bir ondalık gösterimin çözümlemesinin ne demek olduğunu, ondalık gösterimlerin nasıl çözümlendiğini göreceksiniz. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerin...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimleri belirli bir basamağa göre yuvarlayarak şifreleri çözecek ve kaçmakta olan bir hırsızı bulacaksınız. Ondalık gösterimlerde yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır,...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimler ile bu gösterimlerin okunuşlarını eşleyebilirsiniz. Ondalık gösterimler okunurken tam kısmı okunduktan sonra kesir kısmındaki son basamağın adını söylenip virgülden sonra gelen sayı okunur.
  • Bu interaktif etkinlikte bir araba yarışındaki arabaların ondalık gösterimlerle ifade edilen yarışı bitirme sürelerini karşılaştırarak sıralayacaksınız. Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösteriml...
  • Bu konu anlatımında, yüzde, kesir ve ondalık gösterimle verilmiş ifadelerin nasıl karşılaştırılabileceğini bulabilirsiniz. Anlatımda gerçek yaşam örneği kullanılmıştır. Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırabilmek için bu gösterimleri aynı şekilde ifade ederiz....
  • Paydası 100'den farklı olan kesirlerin ve ondalık gösterimlerin yüzde sembolü ile nasıl gösterildiğini bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Bir kesri yüzde sembolü ile gösterebilmek için paydasının 100 olması gerekir. Dolayısıyla bir kesir paydası yüz olacak şekilde g...
  • Bu alıştırmada yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırabilmek için bu gösterimleri aynı şekilde ifade ederiz. Böylece bu ifadelerin büyüklük küçüklük ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!