55  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada bölme işlemi yaparak kesirleri ondalık gösterime çevirme ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi ile aynı anlama gelir. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi anlamına geldiğ...
  • Devirli ondalık gösterimlerle ilgili bir anlatımı bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Bir ondalık gösterimde ondalık kısımda aynı rakam veya rakam grupları sürekli olarak tekrar ediyorsa bu ondalık gösterime devirli ondalık gösterim denir ve ve...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimlerde işaretli olan rakamın basamak adını belirledikten sonra basamak değerini bulabilirsiniz. Ondalık gösterimde virgül solu sayının tam, sağı sayının kesir kısmını ifade eder. Tam kısımda basamak adları ve değerleri doğal sayıla...
  • Bu konu anlatımında, iki ondalık gösterimi nasıl çarpabileceğinizi göreceksiniz. Ondalık gösterimi verilen sayılarla çarpma işlemi yaparken; Her iki sayı virgüller dikkate alınmadan doğal sayılarda olduğu gibi çarpılır. İşlemin sonucunun son basamağından geriye doğru çarp...
  • Bu alıştırmada sayıların ondalık gösterimleri ile iligili soru çözerek  öğrendiklerini pekiştirebilirsiniz. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız 0,45 kg; 2,45 TL; 30,16 L; 148,08 TL gibi ifadeler bir bütünün belirli bir parçasını göstermek için kullanılır ve ondalık gösterim ola...
  • Bu konu anlatımında, bir ondalık gösterimi 10, 100 ve 1000 gibi 10'un katları ile çarpmanın kısa yolunu bir örüntü üzerinden keşfedeceksiniz. Ondalık gösterimleri kısa yoldan 10 ile çarparken virgülü bir basamak, 100 ile çarparken iki basamak, 1000 ile çarparken üç basamak ...
  • Bu konu anlatımında, ondalık gösterim tanımı, ondalık gösterimlerin basamak adları ve basamak değerleri ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız 0,45 kg; 2,45 TL; 30,16 L; 148,08 TL gibi ifadeler bir bütünün belirli bir parçasını göstermek için ku...
  • Bu interaktif etkinlikte bir ondalık gösterimi onluk taban bloklarını kullanarak modelleyecek ve bu modeli kullanarak bir ondalık gösterimin çözümlemesinin ne demek olduğunu, ondalık gösterimlerin nasıl çözümlendiğini göreceksiniz. Bir ondalık...
  • Bir günlük hayat örneği üzerinden ondalık gösterimlerle ilgili problem çözmeyi temel alan bu etkinlikte, problemin verilenlerini ve istenenlerini belirleyecek ve çözüm için bir plan oluşturacaksınız. Daha sonra oluşturduğunuz plana göre problemin nasıl çözüleceğini ve bulduğunuz sonucu nasıl ...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimleri belirli bir basamağa göre yuvarlayarak şifreleri çözecek ve kaçmakta olan bir hırsızı bulacaksınız. Ondalık gösterimlerde yuvarlama yapılacak basamağın sağındaki rakam 5 ya da 5’ten büyükse yuvarlanan basamaktaki rakam 1 arttırılır,...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!