8  sonuç bulundu.
  • Sayıların çeşitli yerlerdeki yazımını öğreneceksin. Sayılar metin içerisinde yazıyla, saat, para tutarı, ölçü gibi kullanımlarda rakamla yazılır.
  • Sayıların yazımlarının doğru ya da yanlış olduğunu belirleyeceksin.
  • Harf İnkılâbı'nın nedenlerini ve sonuçlarını eşleştirebilirsiniz. Arap Alfabesi'nin halk tarafından öğreniminin zor olması ve eğitimli bir nüfusa sahip olma isteği harf İnkılabı'nı zorunlu kılmıştır. Yeni Türk harflerinin kabulü sonrası, Türk dilinin gelişmesine zemin hazırlanmış, çağdaş dünya ile i...
  • Çok amaçlı toplum merkezlerinin (ÇATOM) gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok amaçlı toplum merkezleri, devletimiz tarafından ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olma ve yoksulluğu azaltma amacıyla kurulmuş olan merkezlerdendir. ÇATOM’larda asıl amaç üretimin yanı sı...
  • Bu alıştırmada, en çok dokuz basamaklı doğal sayıları okuma ve yazma ile ilgili sorular yer almaktadır. Ayrıca, bu soruları yanıtlayarak en çok dokuz basamaklı sayıların bölüklerini, basamaklarını ve basamak değerlerini belirleme ile ilgili bilgilerinizi de pekiştirebilirsiniz. Bölük v...
  • Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilen yeniliklerle halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba harcanmıştır. Bu çabalar...
  • Bu canlandırmayı izleyerek eğitimin insanlar için önemi ve eğitimsizliğin önüne geçmek için neler yapılacağı ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. İnsanların sahip olduğu en temel haklardan biri de eğitim hakkıdır. Ancak insanlar ülkelerinin gelişmişlik düzeyine göre bu temel hakkı alabilmekte ya da ...
  • Canlandırmada nüfusun eğitim durumu incelenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve Türkiye'de yıllar içinde okur yazarlık oranının dnasıl değiştiği açıklanmaktadır. Bir bölgenin ya da ülkenin  eğitim durumu incelenirken  okur yazarlık oranı ve okur yazarlık nüfusunun eğitim seviyelerine göre ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!