3  sonuç bulundu.
  • Verilen cümlelerde yanlış yazılan “mi” kelimesini n belirlenmesi istenmektedir. Mi eki cümle içinde hangi görevde kullanılırsa kullanılsın ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. Mi ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazılır.
  • Canlandırmada mi ekinin cümle içinde yazımı ve cümleye kattığı anlamlar örneklerle anlatılmaktadır. Mi eki cümle içinde hangi görevde kullanılırsa kullanılsın ayrı yazılır ve kendisinden önce gelen kelimenin son ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. Mi ekinden sonra gelen ekler bu eke bitişik yazı...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!