3  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, element ve bileşik kavramları tanımlanmakta, element ve bileşiklere örnek verilmektedir. Elementler aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.  Bazı elementleri o...
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bileşiklerin formülleri belirlenecektir. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen örgü ve molekül yapılı bileşiklerin atom sayısı, atom çeşidi ve atom sayısı oranı belirlenecektir. Bileşiklerde yer alan elementlerinin atom sayıları arasında bir oran vardır.Bu oran bileşiğin birim yapısı incelenerek bulunabilir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!