6  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücreleri inceleyerek bölünme sürecindeki hücreleri tespit edebilirsiniz. Ardından bu hücreleri bölünme sürecine göre sıraya dizebilirsiniz. Hücre döngüsü hücrenin bölünme için hazırlandığı hazırlık evresi, çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz ve sonucund...
  • Mitoz ile ilgili konu anlatımında, bölünme sürecindeki bir hücrenin birbirini takip eden farklı evrelerden geçtiğini öğrenebilirsiniz. Hücre mitozdan önce hazırlık evresi geçirir. Hazırlık evresi tamamlandıktan sonra, çekirdek bölünmesi olarak adlandırılan mitoz gerçekleşir....
  • Mayoz ve mitoz arasındaki farklar konu anlatımında, bu farkların neler olduğunu ve canlılarda nelere neden olduğunu görebilirsiniz. Mayoz, üreme ana hücrelerinde; mitoz vücut hücrelerinde görülür. Mayoz, canlılarda üremenin temelini oluşturur; mitoz ise tek hücrelilerde üremeyi,...
  • Mayozun eşeyli üremedeki rolü ile ilgili bu konu anlatımında, eşeyli üremeyle mayoz arasındaki ilişkiyi ve mayozun canlılardaki işlevini görebilirsiniz. Mayoz, eşeyli üreme ile üreyen canlılarda üreme ana hücrelerinde gerçekleşir. Mayoz sonucunda, sperm ve yumurta olarak adlandırılan üreme hücreleri...
  • Hücre bölünmesi ile ilgili konu anlatımında, hücre bölünmesinin canlılar için önemini görebilirsiniz. Hücre bölünmesi, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Çok hücreli canlılardaysa erkek ve dişi eşey hücrelerinin oluşmasının yanında, büyüme, gelişme ve onarımın yapılmasını da sağlar.
  • Kromozomlar ile ilgili konu anlatımında, kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki olmadığını, farklı canlı türlerinin aynı kromozom sayısına sahip olabileceğini görebilirsiniz. Her canlının hücrelerinde, o canlı türüne özgü belirli sayıda kromozom bulunur. Çok hücreli canlılar...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!