8  sonuç bulundu.
  • Anlatımını güçlendirmek ve zenginleştirmek için gerçek anlamının dışında kullanılan sözcükleri örnek gösteren bir metne yer verilmiştir. Mecaz anlam kavramı ve kullanımının faydalarından bahsedilmektedir.
  • Bu alıştırmada okunan metinden alınmış cümlelerdeki altı çizili kelimeler arasından temel ve mecaz anlamlı kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Sözcükte anlama ait bilgileri içeren bir bilgi kartına yer verilmiştir. Gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam kavramlarının anlatıldığı, anlatımların örneklerle desteklendiği bir canlandırmadır.
  • Cümlelerdeki boşlukları anlatımı güçlendirmek için gerçek anlamı dışında kullanılan sözcüklerle tamamlamaya yönelik bir uygulamadır. Verilen cümlelerde boş bırakılan yerlerin farklı kelimelerle tamamlanmasının istendiği bir uygulamadır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!