194  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, Atatürk'ün bilimsel terimlerin Türkçeleşmesinde attığı önemli adımları ve dilimize kazandırdığı bilimsel terimleri öğrenebilirsiniz. Eski dildeki terimleri öğrenmekte ve anlamakta zorluk çeken toplumumuz için sevgili Atamız, birçok matematiksel terimin Türkçesini dilimize  kazan...
  • Bu canlandırmada eşitlik ve eşitsizliklerin terazi modelini üzerinden anlatımını bulabilirsiniz. Terazinin dengede olma durumu matematikte eşitlik olarak ifade edilirken terazi modelinde dengenin sağlanmaması ise eşitsizlik olarak ifade edilir.
  • Bu interaktif etkinlikte üçgenin yardımcı elemanları ile ilgili bir çalışma yapabilirsiniz.  Bir üçgenin herhangi bir köşesinin, karşı kenarın orta noktası ile birleşmesiyle oluşan doğru parçasına üçgenin o kenarına ait kenarortayı denir.  Bir üçgenin bir köşesinden karşı kenarına indirilen dik doğr...
  • Bu interaktif etkinlikte bir silindir ile dik dairesel koninin hacmi arasındaki ilişkiyi gözlemleyebilirsiniz. Silindirin hacim bağıntısından yola çıkılarak dik dairesel koninin hacim bağıntısının nasıl elde edildiğini  ve aynı bağıntıya ulaşmak için prizmaların hacminden nasıl faydalanıldığını göre...
  • Kürenin hacmi yarıçapın küpünün dört bölü üç katının pi ile çarpımına eşittir. Kürenin hacmi ve piramidin hacmi arasındaki ilişkiyi gözlemleyip buna bağlı olarak kürenin hacim formülünün nasıl oluşturulduğunu göreceğiniz bu interaktif etkinlikte kürenin hacim formülü görsel olarak ispatlanmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte piramidin taban alanının, yüksekliğin ve eğimin değiştirilmesi durumunda hacmin nasıl etkilendiğini görebilirsiniz. Dik piramidin hacmi,yükseklik ve aban alanıyla doğru orantılıdır.
  • Bu canlandırmada eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklemenin eşitsizliğin yönüne etkisini öğrenebilirsiniz. Herhangi bir eşitsizlikte eşitsizliğin her iki tarafı herhangi bir aynı sayı ile toplanırsa eşitsizliğin yönü değişmez.
  • Bu konu anlatımında, üçgenlerde benzerlik ve benzer üçgenlerin kenarları arasındaki orantının anlatımını bulabilirsiniz. Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenar uzunlukları orantılı üçgenler benzer üçgenler olarak adlandırılır. Benzer iki üçgende karşılıklı kenar uzunlukları oranına benzerlik oran...
  • Bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için uygulanması gereken işlem adımlarını bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Örnek bir soru üzerinden standart sapmanın nasıl bir bilgi vereceğini de öğreneceksiniz. Standart sapma, dağılımdaki her bir değerin ortalamaya göre ne kadar uzaklıkta olduğunu, ...
  • Bu konu anlatımında, doğru denklemi verilen doğrunun eğimini bulmanız ve eğimi kullanarak doğruların dik ya da paralel olup olmadıklarına karar vereceksiniz. Aynı düzlemde hiçbir noktada birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Birbirlerine paralel olan doğruların eğimleri eşittir. Aynı ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!