195  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada geometrik cisimlerin simetri düzlemleri ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir geometrik cismi, iki tarafında kalan parçalar simetrik olacak şekilde kesen düzlem simetri düzlemi olarak adlandırılır.
  • Bu interaktif etkinlikte açı ölçüleri verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını, kenar uzunlukları verilen üçgenlerin de açı ölçülerini bu kenar uzunluklarını dikkate alarak eşleştirmeye yönelik bir alıştırma yapacaksınız. Bir üçgenin açı ölçülerinin sıralaması temel alınarak kenar uzunluklarının sıral...
  • Bu konu anlatımında, doğrunun eğimi bir yokuş modeli ile anlatılmaktadır. Yataydaki ve dikeyde ki değişimi bilinen bir doğrunun eğiminin nasıl bulunacağını öğrenebilirsiniz. Dikeyde ki değişimin yataydaki değişime oranına eğim denir. Eğim, m ile gösterilir.
  • Bu konu anlatımında, üçgenin yardımcı elemanı olan kenar orta dikmenin tanımını bulabilirsiniz. Üçgende bir kenarı dik olarak iki eş parçaya bölen doğruya kenar orta dikme denir.
  • Bu canlandırmada Pisagor ve ünlü bağıntısı Piasgor Bağıntısı ile ile ilgili anlatımı bulacaksınız. Pisagor, MÖ 6. yüzyılın sonlarında Samos Adası’nda doğmuştur. Antik Çağ'ın en ünlü bilim insanlarından biridir. Matematik alanındaki çalışmaları çok yönlüdür. Ünlü bilim adamının önemli bul...
  • Bu alıştırmada histogram oluşturma ve yorumlama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak histogram ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Histogram, verileri birbirleri ile karşılaştırırken ya da veriler hakkındaki bilgileri analiz ederken kullandığımız istatistiksel temsil...
  • Bu canlandırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. a sıfırdan farklı olmak üzere, a ve b gerçek sayılarını ve <, >, ≤, ≥ sembollerinden birini içeren ax + b...
  • Bu interaktif etkinlikte bilimsel gösterim ile ifade edilen sayılarla çarpma, bölme, toplama ve çıkarma gibi işlemlerinin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Etkinlikte üç farklı seviyede verilen örneklerle çalışırken işlem yapma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Okuması bile güç olan çok büyük ve çok...
  • Bu canlandırmada aritmetik dizi kavramı ve aritmetik bir dizinin kuralını bulma ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir sayıya art arda aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntüye aritmetik dizi denir. Dizide eklenen veya çıkarılan sayı, ardışık iki terimin...
  • Koni ve koninin yardımcı elemanlarının anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek koninin nasıl oluştuğunu görebilirsiniz. Bir düzlemde dairesel bir bölgede alınan her noktanın düzlem dışındaki sabit bir nokta ile birleştirilmesinden oluşan doğru parçalarının birleşimine koni denir. 

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!