176  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada bir doğal sayının 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonucun bu sayıdan büyük, 1’den küçük bir kesirle çarpıldığında ise küçük olduğunu açıklayan anlatımı bulabilirsiniz. Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç; bu sayıdan büyük, 1’den küçük bir kesirle çarpıld...
  • Bu alıştırmada çarpanlar ve katlar ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Her doğal sayı kendisi ile 1’in çarpımı şeklinde yazılabileceğinden en az iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılardan her birine o sayının çarpanı denir.  Bir sayının çarpanı o sayıyı kal...
  • Bu etkileşimli alıştırmada, hacim ölçüleri ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Hacim ölçüleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Bu nedenle bir ölçü birimi bir alt birime çevrilirken 1000 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken de 1000’e bölünür.
  • Bu konu anlatımında alan ölçerken kullandığımız birimlerin neler olduğunu ve bu birimleri birbirine nasıl dönüştürebileceğinizi göreceksiniz. Temel alan ölçme birimi metrekaredir. Metrekareden büyük alan ölçme birimleri dekametrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Metrekareden daha küçük alan ...
  • Bu interaktif etkinlikte bir doğal sayıyı basit bir kesre bölme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bir doğal sayıyı bir kesre bölerken bu doğal sayı, kesrin payı ile paydasının yer değiştirilmesiyle elde edilen kesirle çarpılır. Bir doğal sayıyı bir kesre bölmenin diğer bir yolu da doğal ...
  • Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacmi (H); uzun kenar (u), kısa kenar (k) ve yükseklikten (y) oluşan üç boyutunun çarpımı ile bulunur.
  • Bu konu anlatımında, bir nokta ile bir doğru arasındaki en kısa uzaklığın  nasıl belirlenebileceğini görebilirsiniz.  Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya ç...
  • Bu canlandırmada tam sayılı kesirlerle bölme işlemi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Tam sayılı kesirlerle bölme işlemi yapılırken öncelikle tam sayılı kesirler bileşik kesre çevrilir, sonra bu kesirlerle bölme işlemi yapılır.
  • Bu interaktif etkinlikte bir ondalık gösterimi onluk taban bloklarını kullanarak modelleyecek ve bu modeli kullanarak bir ondalık gösterimin çözümlemesinin ne demek olduğunu, ondalık gösterimlerin nasıl çözümlendiğini göreceksiniz. Bir ondalık gösterimi basamak değerlerinin toplamı biçiminde yazmaya...
  • Açılar ile ilgili konu anlatımında açının nasıl isimlendirildiğini ve gösterildiğini ve hangi elemanları olduğunu öğrenebilirsiniz.  Başlangıç noktası aynı olan iki ışın açı oluşturur. Açıyı oluşturan ışınların başlangıç noktasına açının köşesi, açıyı oluşturan ışınlara ise açının kenarları veya açı...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!