124  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında günlük hayat örneği kullanılarak örneklemin ne olduğunu, örneklemin önemini ve oluşturulma tekniğini bulabilirsin. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup örneklem olarak isimlendirilir.
  • Bu konu anlatımında tam sayılarla toplama ve çıkarma işleminin kullanıldığı bir problem çözümünü bulabilirsiniz. Tam sayılar kümesinde toplama ve çıkarma işlemlerini kullanarak problemler çözülebilir.
  • Bu canlandırmada bir doğal sayının 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonucun bu sayıdan büyük, 1’den küçük bir kesirle çarpıldığında ise küçük olduğunu açıklayan anlatımı bulabilirsiniz. Bir doğal sayı 1’den büyük bir kesirle çarpıldığında sonuç; bu sayıdan büyük, 1’den küçük bir kesirle çarpıld...
  • Bu alıştırmada çarpanlar ve katlar ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Her doğal sayı kendisi ile 1’in çarpımı şeklinde yazılabileceğinden en az iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu sayılardan her birine o sayının çarpanı denir.  Bir sayının çarpanı o sayıyı kal...
  • Bu etkileşimli alıştırmada, hacim ölçüleri ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Hacim ölçüleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Bu nedenle bir ölçü birimi bir alt birime çevrilirken 1000 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken de 1000’e bölünür.
  • Bu konu anlatımında bir nokta ile bir doğru arasındaki en kısa uzaklığın  nasıl belirlenebileceğini görebilirsiniz.  Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan doğruya çi...
  • Açılar ile ilgili konu anlatımında açının nasıl isimlendirildiğini, gösterildiğini ve hangi elemanları olduğunu öğrenebilirsiniz.  Başlangıç noktası aynı olan iki ışın açı oluşturur. Açıyı oluşturan ışınların başlangıç noktasına açının köşesi, açıyı oluşturan ışınlara ise açının kenarları veya açını...
  • Bu alıştırmada üslü nicelikler ve üslü niceliklerin karşılaştırılması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üslü nicelikler ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Sayıların tekrarlı çarpımları kısaca üslü niceliklerle gösterilir.  5 • 5 • 5 • 5 • 5 • 5 ifadesini kısaca 5 üss...
  • Bu alıştırmada asal sayılar ve asal olmayan sayıları çarpan ağacı veya bölme yöntemini kullanarak asal çarpanlara ayırma ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. 1’den büyük, 1 ve kendisinden başka çarpanı olmayan sayılara asal sayılar denir. Asal olmayan bütün sayıları asal say...
  • Kesir modeli kullanılarak kesirlerde bölme işleminin sonucunun bulunması anlatılmaktadır. Verilen bölme işlemi uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı