166  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, bir ondalık gösterimi 10, 100 ve 1000 gibi 10'un katları ile çarpmanın kısa yolunu bir örüntü üzerinden keşfedeceksiniz. Ondalık gösterimleri kısa yoldan 10 ile çarparken virgülü bir basamak, 100 ile çarparken iki basamak, 1000 ile çarparken üç basamak sağa kaydırırız.
  • Kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili konu anlatımında basit kesirlerin, bileşik kesirlerin ve tam sayılı kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi öğrenebilirsiniz. Basit bir kesrin sayı doğrusundaki yerini belirlemek için sıfır ile bir sayılarının arası kesrin paydası kadar eş parçalara bölün...
  • Bu alıştırmada 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile kalansız bölünebilme kuralları ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bölünebilme kuralları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Herhangi bir doğal sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için sayının birler basamağındaki sayının b...
  • Doğal sayılar ile işlemler yaparken farklı işlem özelliklerinden faydalanırız. Bunlardan ikisi, çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılma özelliği ile ortak çarpan parantezine alma özelliğidir. Bu iki özellikle ilgili konu anlatımında çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği ile ortak çarpan pa...
  • Bu alıştırmada ondalık gösterimlerle ilgili problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ondalık gösterimlerle işlem yapmayı gerektiren problem çözme ile ilgili bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Problem çözmenin temel adımları verilenleri ve isteneni belirleme yani problemi anlama,...
  • Bu canlandırmada kare prizmanın hacmini tahmin etme ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Uygun tahmin stratejilerinden yararlanarak kare prizmanın hacmini tahmin edebiliriz.
  • Bu interaktif etkinlikte belirlenen hayvanların ideal yaşam sıcaklık değerleri ile hayvanat bahçesindeki bölümlerin sıcaklık değerlerini karşılaştırarak kendi hayvanat bahçenizi oluşturacaksınız. Tam sayıları sıralarken bu sayıları birbirleri ile karşılaştırırız. İki negatif tam sayıyı karşılaştırır...
  • Bu konu anlatımında, tam sayılarda karşılaştırma ve sıralama nasıl yapılır sorusunun cevabını sayı doğrusu üzerinden yapılan anlatımı izleyerek bulabilirsiniz. Yatay bir sayı doğrusunda soldan sağa, dikey bir sayı doğrusunda aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe sayılar büyür. Buna göre pozitif tam say...
  • Paydaları aynı olan kesirlerin sıralanması ile ilgili konu anlatımında bu tür kesirlerin nasıl sıralanacağını öğrenebilirsiniz. Payı aynı olan kesirlerde paydası küçük olan kesirler daha büyük, paydası büyük olan kesirler daha küçüktür. 
  • Bir doğal sayının 4'e kalansız bölünebilme kuralını ve bu kuralın nasıl bulunduğunun cevabını bu canlandırmada bulabilirsiniz. Herhangi bir doğal sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için; sayının birler ve onlar basamağında yer alan rakamların oluşturduğu sayının 4 ile kalansız bölünmesi gerekir. 

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!