259  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında günlük hayat örneği kullanılarak örneklemin ne olduğunu, örneklemin önemini ve oluşturulma tekniğini bulabilirsin. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup örneklem olarak isimlendirilir.
  • Farklı küme örneklerinin kullanıldığı bu konu anlatımında kümelerde taralı alanın nasıl ifade edileceğini öğrenebilirsiniz. Kümelerle ilgili kesişim, birleşim, tümleme ve fark işlemlerini, Venn şeması üzerinde ilgili alanları tarayarak gösterebiliriz.
  • Bazı canlıların dalabildikleri derinlikleri gösteren sütun grafiğinin yer aldığı bu konu anlatımında, grafikteki bilgileri yorumlayarak ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Verilerin dikey veya yatay sütunlarla temsil edildiği bir gösterim yöntemi olan sütun grafiklerinde sütun yükseklikleri, temsil et...
  • Üslü doğal sayılarla ilgili konu anlatımında tabanları aynı üsleri farklı veya üsleri aynı tabanları farklı üslü doğal sayıların nasıl sıralandığını görebilirsiniz. Ayrıca, bir sayının sıfırıncı kuvvetinin ve birinci kuvvetinin kaça eşit olduğu bilgisini bulabilirsiniz. Üslü doğal sayıları, bir doğa...
  • Bu etkileşimli alıştırmada, hacim ölçüleri ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Hacim ölçüleri biner biner büyür, biner biner küçülür. Bu nedenle bir ölçü birimi bir alt birime çevrilirken 1000 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken de 1000’e bölünür.
  • Bu konu anlatımında doğal sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği var mıdır sorusuna örnek bir soru çözümü üzerinden yapılan anlatımla cevap bulabilirsiniz. Doğal sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır. 3 sayı toplanırken işleme yanyana hangi ikiliden başlandığı sonucu değiştirmez.
  • Bu canlandırmada bir örüntüde eksik olan parçanın nasıl bulunabileceği ile ilgili örnek bir örüntü üzerinden yapılan anlatımı bulabilirsiniz. Belirli bir kurala göre düzenli şekilde tekrar eden şekillere örüntü denir. Örüntülde eksik parçaları bulmak için hangi kurala göre sıralandıklarını anlamak y...
  • Bu canlandırmada eş doğru parçalarının tanımı ve hangi simge ile gösterildiği ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. İki doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit ise bu doğru parçalarına eş doğru parçaları denir. Doğru parçalarının eşliği “≅” simgesi ile gösterilir.
  • Kesir modeli kullanılarak kesirlerde bölme işleminin sonucunun bulunması anlatılmaktadır. Verilen bölme işlemi uygulamalı olarak yapılmaktadır.
  • Günlük hayat örneği üzerinden arazi tanımı yapılan bu anlatımda alan ve arazi ölçülerine ait tanıtımları bulabilirsiniz.  Günlük hayatımızda yüzeyleri ölçmeye ihtiyaç duyarız. Yüzeyleri ölçerken alan ölçü birimlerinden yararlanırız. Alan ölçüleri yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür. Bu nedenle bi...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!