216  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, bölme işleminde verilmeyen bölenin veya bölünenin nasıl bulunduğunu görebilirsiniz. Bölme işleminde kalan sıfır olduğunda, bilinmeyen böleni bulmak için bölünen sayıyı bölüme böleriz. Kalan, sıfırdan farklı bir sayı olduğundaysa, böleni belirlemek için önce bölünen sayıdan kalan...
  • Bu alıştırmada birim kesirler ve birim kesirlerin sıralanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak birim kesirlerin farklı modeller üzerinde gösterimi ve birim kesirlerin sıralanması ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir bütünün eş parçalarından birine birim kesir ...
  • Bu alıştırmada, şekil ya da sayı örüntüsünün verilmeyen adımlarının nasıl bulunacağı, örüntünün kuralının nasıl belirleneceği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak örüntü ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Şekil örüntülerini devam ettirmek ya da verilmeyen ara adı...
  • Bu interaktif etkinlikte, bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürme ile ilgili çeşitli sorular çözebilirsiniz. Bileşik kesirlerin paydası bir bütünün kaç eşit parçadan oluştuğunu, payı ise elimizde bu eşit parçalardan kaç tane olduğunu söyler. Bu nedenle bileşik kesirleri tam sayılı kesre dö...
  • Paydası 100'den farklı olan kesirlerin ve ondalık gösterimlerin yüzde sembolü ile nasıl gösterildiğini bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Bir kesri yüzde sembolü ile gösterebilmek için paydasının 100 olması gerekir. Dolayısıyla bir kesir paydası yüz olacak şekilde genişletilebiliyor veya sadeleştir...
  • Bu konu anlatımında, çokgen tanımını ve çokgenlerin isimlendirilmesini öğrenebilirsiniz. Günlük hayattta karşılaştığımız çokgen örneklerini örneklerini görebilir, çokgen olmayan şekiller üzerinden, çokgenin tanımını irdeyebilirsiniz. En az üç doğru parçasının birbirini kesmeden uçlarından birleştiri...
  • Bu alıştırmada iki adımda çözülebilen ve dört işlem içeren problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak dört işlem içeren problemleri çözme ile ilgili becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kullanırız. Bir problemi çözerk...
  • Paydaları eşit olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri ile ilgili konu anlatımında bu tür kesirlerle nasıl işlem yapıldığını görebilirsiniz. Paydaları eşit olan kesirlerin toplamını ve farkını hesaplarken birim kesirlerden yararlanılır. Paydaları eşit olan kesirler toplanırken payda aynı kalır,...
  • Bir sayının karesi ve küpü ile ilgili konu anlatımında sayıların karesinin ve küpünün nasıl hesaplanacağını görebilir, çarpma işlemlerinin bir sayının karesi veye küpü şeklinde nasıl yazılacağını öğrenebilirsiniz.  Bir sayının kendisi ile çarpımına bu sayının karesi denir. Aynı şekilde bir sayının k...
  • Bu alıştırmada, ondalık gösterimleri sıralama ve ondalık gösterimleri sayı doğrusunda gösterme ile ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösterimlerin t...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!