216  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir bileşik kesrin sayı doğrusu üzerindeki yerini nasıl belirleyebileceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz. Bileşik kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterirken önce birim kesir belirlenir. Daha sonra sayı doğrusu üzerinde sıfırdan başlanarak bileşik kesrin payı kadar birim kes...
  • Bu alıştırmada birim kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili sorular yer almaktadır. Soruları yanıtlayarak birim kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Birim kesirler sayı doğrusunda gösterilirken sayı doğrusunda 0 ile 1 arası, kesrin paydası kadar...
  • Bu konu anlatımında, saat dakika ve saniye arasındaki ilişkiyi ve bu ölçü birimleri arasındaki dönüşümlerin nasıl yapılacağını örneklerle görebilirsiniz. Gün içerisinde zamanımızı ölçmek için saat ölçü birimini kullanırız. Saatten daha küçük olan zaman ölçme birimleri ise dakika ve saniyedir....
  • Bu konu anlatımında, bir kağıt etkinliği ile dörtgenin iç açılarının ölçülerinin her zaman için 180° olduğunu görebilirsiniz. Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk birer dörtgen olduğundan, iç açılarının ölçüleri toplamı 360°di...
  • Bu canlandırmada ondalık gösterimlerin nasıl karşılaştırıldığı ve sıralandığı ile ilgili konu anlatımını bulabilirsiniz. Ondalık gösterimler sıralanırken öncelikle gösterimlerin tam kısımları karşılaştırılır. Tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Gösterimlerin tam kısmı birbirine eşit ise gösterimleri...
  • Günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek, dört işlem içeren bir problemin iki adımda nasıl çözülebileceğini görebilirsiniz. Bir problemi çözmek için nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kullanırız. Bir problemi...
  • Sayılar aynı olmasına rağmen işlem sırası farklı olduğunda, farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu gibi durumlarda, önce hangi işlemi yapmamız gerektiğini belirlemek için parantezlerden yararlanabiliriz. Bu alıştırma da verilen işlemlerin sonuçlarının doğru olması  için parantezleri doğru yerlere yerle...
  • Şekil ve sayı örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün nasıl devam edebileceği anlatılmaktadır. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntünün adımları arasındaki kural örüntünün genel kuralıdır....
  • Bu interaktif etkinlikte verilen bir dikdörtgenin iç bölgesini doldurarak dikdörtgenin alanının nasıl hesaplandığını bulabilirsiniz. Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin iç bölgesini kaplayan toplam birimkare sayısına eşittir.  Dikdörtgenin alanını, sıra sayısı ile her sıradaki birim kare sayısının çarp...
  • İster noktalı ister kareli kağıt üzerinde çalışabileceğiniz bu interaktif etkinlikte, verilen AB doğru parçasıyla eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturacaksınız.  Doğru parçalarının uzunlukları eşit olduğunda, uç noktaların birbirine göre konumları aynı birimlerle ifade edilir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!