20  sonuç bulundu.
  • Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili konu anlatımında tüm maddelerin küçük taneciklerin bir araya gelmesi ile oluştuğunu görebilirsiniz. Günlük hayatta karşılaştığımız tüm maddeler kendisinden daha küçük taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşur.
  • Bu alıştırmada katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şek...
  • Bu interaktif etkinlikte buzun hâl değiştirip su hâline geldiğinde, suyun da hâl değiştirip buhar hâline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz. Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hare...
  • Bu interaktif etkinlikte amacınız, Robot S-1’in ışınlanma alanından geçmesini ve enerji dolum istasyonuna ulaşmasını sağlamak. Bunun için katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin sıkıştırılabilme özelliği ile ilgili bilgilerinizi kullanmalı ve yol üzerinde bulunan pistonlar için uygun...
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf...
  • Farklı maddelerin ısı iletim özelliklerini test edeceğiniz bu deney etkinliğini tamamlayarak günlük hayatta sıkça kullanılan maddelerin kullanım amaçlarını daha iyi anlayacaksınız.  Maddelerin ısıyı iletme özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın oluşmasındaki en önemli...
  • Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ile ilgili konu anlatımında maddelerin tanecik hareketlerinin katı, sıvı ve gaz hâlde olmalarına göre birbirinden farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şekilde ...
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin...
  • Bu alıştırmada yoğunluk kavramı ve yoğunluğun hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğu...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!