21  sonuç bulundu.
  • Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili konu anlatımında tüm maddelerin küçük taneciklerin bir araya gelmesi ile oluştuğunu görebilirsiniz. Günlük hayatta karşılaştığımız tüm maddeler kendisinden daha küçük taneciklerin bir araya gelmesi ile oluşur.
  • Bu interaktif etkinlikte buzun hâl değiştirip su hâline geldiğinde, suyun da hâl değiştirip buhar hâline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz. Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hare...
  • Bu alıştırmada katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şek...
  • Bu interaktif etkinlikte amacınız, Robot S-1’in ışınlanma alanından geçmesini ve enerji dolum istasyonuna ulaşmasını sağlamak. Bunun için katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin sıkıştırılabilme özelliği ile ilgili bilgilerinizi kullanmalı ve yol üzerinde bulunan pistonlar için uygun...
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf...
  • Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ile ilgili konu anlatımında maddelerin tanecik hareketlerinin katı, sıvı ve gaz hâlde olmalarına göre birbirinden farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şekilde ...
  • Farklı maddelerin ısı iletim özelliklerini test edeceğiniz bu deney etkinliğini tamamlayarak günlük hayatta sıkça kullanılan maddelerin kullanım amaçlarını daha iyi anlayacaksınız.  Maddelerin ısıyı iletme özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın oluşmasındaki en önemli...
  • Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin...
  • Su ve zeytinyağının, özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bu deney videosu ilginizi çekecektir. Su ve zeytinyağı birbiri içerisinde çözünmeyen ve yoğunlukları birbirinden farklı sıvılardır. Sıvıların bu özelliklerinden yararlanılarak kap içerisinde yer değiştirmeleri sağlanabilir.
  • Suyun katı ve sıvı hâllerinin yoğunluklarının karşılaştırıldığı bu canlandırmayı izleyerek, suyu diğer maddelerden ayıran özelliği ve bu özelliğin canlılar için önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.  Maddeler sıvı hâlden katı hâle geçerken, genellikle hacimleri azalır. Suyun hacmi...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!