21  sonuç bulundu.
  • Kuvvet ve hareket ilişkisi anlatılmaktadır. Bir kuvvetin etkisinde kalan kütlelerin hızlanarak hareket ettikleri ve bu hızlanmanın kuvvetin büyüklüğü ile doğru orantılı, kütlenin büyüklüğü ile ters orantılı olarak değiştiği anlatılmaktadır. Etkinlikte, Newto...
  • Gün boyunca yapılan birçok işte rol oynayan kuvvetlerden örnekler verilmekte, kuvvetin neden yönlü bir nicelik olduğu ve büyüklüğünün birimi newton olarak açıklanmaktadır. Ayrıca kuvvetin tanımı verilmektedir.
  • Duran bir cisme uygulanan aynı doğrultulu veya kesişen kuvvetlerin dengede olması durumunda cismin hareketsiz kaldığı gösterilmektedir. Ayrıca kesişen üç kuvvetin dengede olması durumunda, kuvvetlerden her birinin diğer ikisinin dengeleyicisi olduğu belirtilmektedir.
  • Birden fazla insan tarafından hareket ettirilen bir aracın, toplam kuvveti tek başına uygulayabilecek tek bir kişi tarafından da hareket ettirilebileceği, birden fazla kuvvetin etkisini gösterebilen tek kuvvete "bileşke kuvvet" denildiği anlatılmaktadır.
  • Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler altındaki hareket anlatılmaktadır. Etkinlikte, eşit büyüklükte ve zıt yönlü iki kuvvet ve büyüklükleri eşit olmayan zıt yönlü iki kuvvet altındaki hareket deneyle incelenmektedir. Net kuvvet kavramı anlatılmaktad...
  • Serbest bırakılan cisimlerin yere düşmesinden yola çıkılarak yerkürenin cisimlere bir kuvvet uyguladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Böyle bir kuvvetin olmaması hâlinde serbest bırakılan cisimlerin bırakıldıkları yerde hareketsiz kalmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Yer çekimi...
  • Kesişen iki kuvvetin bileşkelerinin nasıl bulunduğu ve bu kuvvetlerin bir cisme uygulandığında cismin bileşke doğrultusunda hareket ettiği anlatılmaktadır. Ayrıca kesişen kuvvetlerin bileşkesinin paralel kenar metodu ile nasıl bulunacağı anlatılmaktadır.
  • Halat çekme yarışması ele alınarak halata uygulanan kuvvetlerin zıt yönlü iki kuvvetin, bileşke kuvvetin büyük kuvvet yönünde olacağı belirtilmektedir. Daha sonra küp şeklindeki bir cisim üzerine uygulanan zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesinin nasıl bulunacağı anlatıl...
  • Bir yayın ucuna asılan kütleler kullanılarak aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesinin nasıl bulunacağı anlatılmaktadır.
  • Newton’un üçüncü yasası olan etki-tepki prensibi anlatılmaktadır. Etkinlikte, iki sarmal yayın birbirine uyguladıkları kuvvet incelenmekte ve bu kuvvetlerin eşit olduğu gözlenmektedir. Newton'un üçüncü hareket yasası olan etki-tepki prensibi açıklanmaktadır.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!