20  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada karbon döngüsünü öğrenebilirsiniz. Karbon elementinin yeryüzü, atmosfer ve canlılar arasındaki sürekli dolaşımına karbon döngüsü denir.
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomla...
  • Bu konu anlatımında, molekül yapılı katı elementler, molekül yapıları farklı grafit ve elmas maddeleri üzerinden anlatılmıştır. Grafit, karbon elementinin özel bir dizilimle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
  • Bu canlandırmada evrendeki bütün maddelerin, elementlerin farklı oranlarda birleşmesi sonucu meydana geldiğinden bahsedilmekte; insan vücudunu oluşturan elementler de anlatılmaktadır. Vücudumuzun yaklaşık % 70’i hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşik olan sudur. Bu nedenle vücudumuzda %...
  • Bu canlandırmada bitkiler ve hayvanlar arasındaki karbon dioksit - oksijen döngüsünü öğrenebilirsiniz. Karbon dioksit ve oksijenin bitkiler ve hayvanlar arasındaki tekrar kullanımı üzerine kurulu döngüsüne karbon dioksit - oksijen döngüsü denir.
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bileşiklerin formülleri belirlenecektir. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.
  • Bu interaktif etkinlikte hava kirlenmesi ile Beyazvadi kasabasındaki arabaların sayısı arasındaki ilişkiyi farklı grafikler oluşturarak inceleyebilirsiniz. Hava kirliliğinin grafiklerle gösterilmesi ile elde edilen bilgilerden Beyazvadi kasabasındaki hava kirliliğinin nedeninin artan araba sayısı ol...
  • Bu etkileşimde bitkilerin oksijenli solunum ve fotosentezi ne zaman  yaptığını inceleyeceksiniz. Bitkiler, gündüz oksijenli solunumu ve fotosentezi beraber yapar. Bitki, fotosentez sürecinde oksijenli solunumla üretilen karbon dioksiti kullanır.
  • Bu alıştırmada ekosistemdeki madde döngülerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Canlılar ihtiyaç duydukları maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama tekrar geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.
  • Bu konu anlatımında vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atıldığını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atılır.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı