19  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada karbon döngüsünü öğrenebilirsiniz. Karbon elementinin yeryüzü, atmosfer ve canlılar arasındaki sürekli dolaşımına karbon döngüsü denir.
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomla...
  • Bu canlandırmada evrendeki bütün maddelerin, elementlerin farklı oranlarda birleşmesi sonucu meydana geldiğinden bahsedilmekte; insan vücudunu oluşturan elementler de anlatılmaktadır. Vücudumuzun yaklaşık % 70’i hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşik olan sudur. Bu nedenle vücudumuzda %...
  • Bu canlandırmada bitkiler ve hayvanlar arasındaki karbon dioksit - oksijen döngüsünü öğrenebilirsiniz. Karbon dioksit ve oksijenin bitkiler ve hayvanlar arasındaki tekrar kullanımı üzerine kurulu döngüsüne karbon dioksit - oksijen döngüsü denir.
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bileşiklerin formülleri belirlenecektir. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.
  • Bu interaktif etkinlikte hava kirlenmesi ile Beyazvadi kasabasındaki arabaların sayısı arasındaki ilişkiyi farklı grafikler oluşturarak inceleyebilirsiniz. Hava kirliliğinin grafiklerle gösterilmesi ile elde edilen bilgilerden Beyazvadi kasabasındaki hava kirliliğinin nedeninin artan araba sayısı ol...
  • Bu etkileşimli alıştırmada kanın vücutta izlediği yolu sırasıyla belirleyerek büyük ve küçük dolaşım hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Dolaşım sıvımız kan, kalbimiz ve damarlarımız sayesinde vücudumuzda sürekli dolaşım hâlindedir.
  • Bu etkileşimde bitkilerin oksijenli solunum ve fotosentezi ne zaman  yaptığını inceleyeceksiniz. Bitkiler, gündüz oksijenli solunumu ve fotosentezi beraber yapar. Bitki, fotosentez sürecinde oksijenli solunumla üretilen karbon dioksiti kullanır.
  • Bu alıştırmada ekosistemdeki madde döngülerine dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Canlılar ihtiyaç duydukları maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama tekrar geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atıldığını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atılır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!