13  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomla...
  • Bu konu anlatımında, molekül yapılı katı elementler, molekül yapıları farklı grafit ve elmas maddeleri üzerinden anlatılmıştır. Grafit, karbon elementinin özel bir dizilimle bir araya gelmesi sonucu oluşur.
  • Bu canlandırmada evrendeki bütün maddelerin, elementlerin farklı oranlarda birleşmesi sonucu meydana geldiğinden bahsedilmekte; insan vücudunu oluşturan elementler de anlatılmaktadır. Vücudumuzun yaklaşık % 70’i hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşik olan sudur. Bu nedenle vücudumuzda %...
  • Karbon döngüsünün nasıl gerçekleştiği ve bu döngüye etki eden faktörlerin neler olduğu anlatılmaktadır. Karbon döngüsündeki karbon kaynaklarına ve döngüde yer alan organizmalara örnek verilmektedir.
  • Doğada gerçekleşen karbon çevrimi açıklanmaktadır. Karbonun ve karbon çevriminin önemi anlatılmaktadır. Atmosferdeki karbondioksit ve oksijen miktarı belirtilmektedir. Karbon döngüsünde bitkilerin, hayvanların ve ayrıştırcıların rolü anlatılmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bileşiklerin formülleri belirlenecektir. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.
  • Ozon tabakası anlatılmaktadır. Ozon tabakasının atmosferin hangi tabakasında olduğundan bahsedilmektedir. Ozon tabakasının faydaları, ozon tabakasında meydana gelen değişikliğin ne gibi zararlara sebep olduğu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atıldığını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atılır.
  • Bu konu anlatımında asit yağmurlarının nasıl oluştuğu ve çevreye zararları açıklanacaktır. Asit yağmurlarının oluşumunun engellenmesi için neler yapılabilceği belirtilecektir. Fosil yakıtlar yakıldığında açığa çıkan karbon oksitler, kükürt oksitler ve azot oksitler su buharı ile tepkimeye gir...
  • Bu alıştırmada bileşikler ve formülleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bileşiklerin yapısı ve bilinen bileşiklerin formülleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması ile en az iki farklı atomun bir araya gelmesi ile bi...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!