9  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomla...
  • Bu canlandırmada evrendeki bütün maddelerin, elementlerin farklı oranlarda birleşmesi sonucu meydana geldiğinden bahsedilmekte; insan vücudunu oluşturan elementler de anlatılmaktadır. Vücudumuzun yaklaşık % 70’i hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşik olan sudur. Bu nedenle vücudumuzda %...
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bileşiklerin formülleri belirlenecektir. Bileşikler elementlere ait semboller ve bileşikteki birleşme oranlarını ifade eden rakamlar ile yani bileşik formülleri ile ifade edilir.
  • Bu interaktif etkinlikte hava kirlenmesi ile Beyazvadi kasabasındaki arabaların sayısı arasındaki ilişkiyi farklı grafikler oluşturarak inceleyebilirsiniz. Hava kirliliğinin grafiklerle gösterilmesi ile elde edilen bilgilerden Beyazvadi kasabasındaki hava kirliliğinin nedeninin artan araba sayısı ol...
  • Bu etkileşimli alıştırmada kanın vücutta izlediği yolu sırasıyla belirleyerek büyük ve küçük dolaşım hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Dolaşım sıvımız kan, kalbimiz ve damarlarımız sayesinde vücudumuzda sürekli dolaşım hâlindedir.
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atıldığını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzdaki atık maddeler; boşaltım organlarının yanı sıra akciğerler, deri ve anüs tarafından da vücut dışına atılır.
  • Bu anlatımda nesnelerin soluk borumuzu tıkamasının neden tehlikeli olduğu ve solunum olayı anlatılmaktadır. Hayatımızı devam ettirmek için soluk alıp vermemiz gerekir. Soluk aldığımızda havadaki oksijen gazını vücudumuza alırız. Oksijen gazı, hücrelerimiz için gerekli olan enerjiyi sağlamak için yed...
  • Bu alıştırmada bileşikler ve formülleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bileşiklerin yapısı ve bilinen bileşiklerin formülleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Elektron alışverişi veya elektron ortaklaşması ile en az iki farklı atomun bir araya gelmesi ile bi...
  • Bu konu anlatımında, örgü yapılı ve molekül yapılı bileşiklerin nasıl oluştukları açıklanacak ve örnekler verilecektir. Elektron alışverişi yoluyla oluşan iyonik bileşikler örgü yapılı bileşikleri, elektron ortaklaşması ile oluşan kovalent bileşikler ise molekül yapılı bileşikleri oluşturur.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!