8  sonuç bulundu.
  • Karasal iklimin genel özellikleri hakkında bilgiler verilmektedir. Karasal iklim ülkemizin iç kesimlerinde görülen bir iklim tipidir. Bu iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Karasal iklimde bitki örtüsü; ilkbahardaki yağışlarla yeşeren, yaz sıcaklarıyla ...
  • Türkiye İklim Haritasını inceleyerek, ülkemizde görülen iklim tipleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar yardımı ile haritada amacınıza uygun işlemler yapabilirsiniz.
  • Ülkemizde görülen iklim tiplerine ait özelliklerin belirlenmesi istenmektedir. Türkiye’de 3 farklı iklim tipi görülür. Her iklim tipinin kendine özgü özellikleri vardır.
  • Bu alıştırmada Türkiye'de farklı iklimler görülmesinin nedenleri ve ülkemizde görülen iklimlerin özellikleri ile ilgili sorular çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.  Ülkemizde aynı anda farklı mevsimler yaşanmasının nedeni ülkemizin farklı iklim türlerinin yaşandığı bir ülke olmasıdır. Ül...
  • İklim kavramı ile ilgili bilgi verilerek, ülkemizin coğrafi özelliklerin ülkemizde görülen iklimler üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. İklim, hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama durumdur. Hava olayları, yaşanılan yerin dünya üzerindeki yeri ve yeryüzü şekillerine göre f...
  • Türkiye'de İklimler adlı bu konu anlatımında ülkemizde görülen iklim çeşitleri ve bu iklim çeşitlerinin özellikleri anlatılmaktadır. Ayrıca bu iklimlerin ülkemizde nerelerde görüldüğünden de bahsedilmektedir. Ülkemiz, bulunduğu coğrafi konum ve yeryüzü şekilleri örneğin dağların kıyı şeridine p...
  • Ülkemizde nerelerde hangi iklimlerin bulunduğunu ekranda bulunan etiketleri yerlerine sürükleyerek görebilirsin. Ülkemizde genel olarak karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere üç iklim görülmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi alabilirsiniz. Tarım, hayvancılık, arıcılık, madencilik, sanayi ve turizm Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki başlıca ekonomik faaliyetlerdir. Bölgede; arazi engebeli yapıda olduğu, yükselti fazla olduğu ve...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!