198  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, verilen bir kümenin tüm alt kümeleri oluşturularak alt küme sayısını veren bağıntı elde edilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, eşit kümeler, örnekler açıklanmaktadır.  Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir. Eşit kümeler “=” sembolü kullanılarak gösterilir. A ve C eşit kümeler ise A kümesinin her elemanı C kümesinin, C kümesinin her elemanı da A kümesinin...
  • Bu konu anlatımında, ayrık kümeler örneklendirilerek açıklanmaktadır. Kesişimleri boş küme olan kümelere ayrık kümeler denir. A ∩ B = ∅ ise A ve B ayrık kümelerdir.
  • Bu konu anlatımda, kümelerin gösterim yöntemleri olan Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemi açıklanmaktadır. Kümeler; Venn şeması, liste ya da ortak özellik yöntemleri kullanılarak gösterilebilir. Tüm küme gösterimlerinde her bir eleman, gösterimde yalnız bir kez y...
  • Bu konu anlatımında, küme kavramı, kümenin elemanı ve kümenin eleman sayısı örneklerle açıklanmaktadır. Küme bir “tanımsız terim”dir, ancak sezgisel olarak yorumlanabilir. Kümenin elemanları açıkça ifade edilmeli ve bu ifade herkes tarafından aynı şekilde anlaşılma...
  • Bu konu anlatımında, evrensel ve boş küme kavramları açıklanmaktadır. Evrensel küme, üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan kümedir ve genellikle E harfi ile gösterilir. Elemanı olmayan kümeye ise boş küme denir. Boş küme, { } y...
  • Bu konu anlatımında, Venn şeması yardımıyla verilen bir küme probleminde kesişim, birleşim ve fark kümelerinin eleman sayılarının nasıl bulunacağı anlatılmaktadır. 
  • Bu konu anlatımında, kümelerde fark işleminin özellikleri açıklanmaktadır. A ve B, E evrensel kümesinin birer alt kümesi ise; A kümesinin kendisinden farkı boş kümedir; A – A = Ø, A kümesi ile boş kümenin farkı A kümesine eşittir; A – Ø = A, boş küme ile A kümes...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayat örneği içeren küme problemlerinin Venn şeması kullanılarak çözülmesi beklenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, sonlu ve sonsuz kümeler örneklerle açıklanmaktadır. Eleman sayısı bir doğal sayı ile ifade edilebilen kümelere sonlu kümeler denir. Eleman sayıları bir doğal sayı ile belirtilemeyen veya sayılamayacak kadar çok elemanlı olan kümelere de sonsuz...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!