22  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada kümeyi modeller ile açıklama, bir kümenin elemanlarını ve kümenin elemanı olma gösterimini ayırt etme, bir kümenin eleman sayısını belirleme, boş ve evrensel kümeleri ve gösterimlerini ayırt etme ve kümeleri liste, Venn şeması ve ortak özellik...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen kümeler içerisinden eşit ya da denk kümeleri belirleyeceksiniz. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler, eleman sayıları aynı olan kümelere ise denk kümeler denildiğini biliyoruz. Kümelerin eleman sayıları ve eleman...
  • Bu interaktif etkinlikte bir, iki ve üç elemanlı kümelerin tüm alt kümelerini oluşturmanız beklenmektedir. Bir A kümesinin tüm elemanları, B kümesinin de elemanlarıysa, “A kümesi, B kümesinin alt kümesidir” veya “B kümesi, A kümesini kapsar” denir. Boş küme her...
  • Eşit ve denk kümelerin anlatıldığı bu konu anlatımında eşit ve denk kümelerin matematiksel gösterimlerini, eşit ve denk küme örneklerini bulabilirsiniz. Elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir.Eleman sayıları aynı olan kümelere ise denk...
  • Bu interaktif etkinlikte kümeler oluşturacak ve bu kümelerin tümleme işlemleriyle ilgili sorularına cevap vereceksiniz. Herhangi bir kümede olmayan elemanlar o kümenin tümleyenini belirler.
  • Bu interaktif etkinlikte kümeler oluşturacak ve iki kümenin farkıyla ilgili sorulara cevap vereceksiniz. Herhangi iki A ve B kümelerinde A da olup B olmayan elemanları belirlediğimizde, A fark B kümesini belirlenir.
  • Bu interaktif etkinlikte günlük hayat örneği kullanarak ayrık veya ayrık olmayan üç ya da daha fazla kümenin birleşimiyle oluşan birleşim kümesinin eleman sayısını, Venn şeması yardımıyla bulacaksınız. Günlük hayat problemleri küme işlemleri kullanılarak çözülebilir.
  • Bu interaktif etkinlikte kümelerle ilgili problem çözme uygulaması yapacaksınız. Küme problemlerinden yararlanarak kesişim, birleşim ve fark kümelerinin eleman sayılarını bulacaksınız. Kesişim, birleşim, tümleme ve fark işlemlerini kullanarak kümelerle ilgili problemler ç...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ifadelerden hangilerinin küme olduğunu belirleyeceksiniz. Verilen kümelerin eleman sayılarını belirlerken boş küme ve evrensel küme kavramlarını da pekiştirebilirsiniz. Ayrıca verilen kümelerin liste yöntemiyle, ortak özellik yöntem...
  • Bu interaktif etkinlikte kümeler oluşturacak ve bu kümelerin kesişim ve birleşim işlemleriyle ilgili sorulara cevap vereceksiniz. Kümelerin ortak olan ve ortak olmayan elemanlarına bakarak kümelerin kesişim ve birleşimleri belirlenebilir.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!