14  sonuç bulundu.
  • Bu etkinlikte iki doğrunun birbirine göre durumuna karar vereceksiniz. Verilen grafikleri inceleyerek doğruların arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirleyeceksiniz. Çözüm kümesi boş küme olan doğrular paralel olduklarından kesişmez. Kesişen doğruların ise ortak bir çözüm kümesi vardır.
  • Permütasyonla ilgili farklı soru çeşitleri oluşturabileceğiniz bu interaktif etkinlikte, oluşturduğunuz soruları permütasyon kuralını kullanarak cevaplayaraki permütasyon ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebileceksiniz. Seçim sırası önemli olacak şekilde nesnelerin düzenlenmesi veya listelemesine "pe...
  • Bu interaktif etkinlikte, bir çekiliş için en çok sayıda biletin basılabilmesini sağlayan çekiliş sistemleri oluşturarak, permütasyon ile hesaplama yapma ve problem çözme becerilerinizi geliştirebileceksiniz.  Seçim sırası önemli olacak şekilde nesnelerin düzenlenmesi veya listelemesine "permütasyon...
  • Bu interaktif etkinlikte, oynanacak bir tiyatro oyununa üç kişi arasından iki başrol oyuncusu kaç farklı şekilde seçilebilir sorusuna cevap arayarak, permütasyon kavramını günlük hayatın içinde keşfedecek ve permütasyonun tanımını öğreneceksiniz. Seçim sırası önemli olacak şekilde nesnelerin düzenle...
  • n elemanlı bir kümeden alınan k tane elemanın kaç farklı şekilde dizilebileceği anlatılmaktadır.
  • Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımlarını bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Ayrıca gerçek sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, tam sayılar ve doğal sayılar kümelerinin Venn şeması ile gösterimini de öğreneceksiniz. Gerçek sayılar kümesi, rasyonel olarak yazılabilen ve y...
  • Bu konu anlatımında pozitif rasyonel sayılar kümesi, negatif rasyonel sayılar kümesi ve rasyonel sayılar kümesinin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Denk kesirlerden oluşan bir kümenin içerisindeki tüm kesirler birbirine eşittir. Bu kesirler kümesi bir rasyonel sayıyı ifade eder. Pozitif ve negat...
  • Bu konu anlatımında, faktöriyel kavramından ve faktöriyelin tanımından yola çıkarak, sıfırın ve birin faktöriyelinin neden bire eşit olduğunu yani, 0! = 1 ve 1! = 1 eşitliklerinin nasıl oluştuğunu öğreneceksiniz. n farklı nesne, n! farklı şekilde düzenlenebilir. Diğer bir deyişle n!, n farklı nesnen...
  • Bu alıştırmada, bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin nasıl hesaplanabileceği, permütasyon kavramı ve permütasyon kuralı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak permütasyon ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Seçim sırası önemli olacak şekilde nesneleri...
  • Çözüm kümeleri ve doğrusal denklem sistemlerinin grafikleri arasındaki ilişkiyi bu animasyonda örneklerle öğrenebilirsiniz. İki bilinmeyenli bir doğrusal denklem sistemini belirten grafiğin, sonsuz sayıda çözümü, tek çözümü olabilir ya da hiç çözümü yoktur.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı