23  sonuç bulundu.
  • Bir konser afişine koyulacak fotoğrafın boyutlarını ayarlayacağınız bu interaktif etkinlikte, orantının özelliklerini kullanacaksınız. Aynı cins iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.  İki oranın eşitliğine ise orantı denir. 
  • Bu konu anlatımında, çözünme hızını etkileyen faktörler örneklerle açıklanacaktır. Sıcaklığın artması, çözünenin tanecik boyutunun küçülmesi ve çözeltinin karıştırılması çözünme hızını arttıran faktörlerdir.
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksen boyunca ne kadar öteleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu ...
  • Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan devletlerin hangileri olduğu ve bu devletlerin hedeflerinin neler olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen şekillerin doğruya göre simetrisini (yansımasını) çizme ile ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. Etkinlikte, verilen şekiller üzerinde çalışabileceğiniz gibi, çalışmak istediğiniz şekli ve simetri doğrusunu seçerek kendi sorunuzu da oluşturabilir, hatta noktalı vey...
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde verilen bir şeklin x-eksenine veya y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksene göre yansımasını bulacağınızı belirleyebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir şeklin...
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin ki...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacm...
  • Türk bayrağı ile ilgili bu konu anlatımından, bayrağımızın Türk Bayrağı Kanunu ile belirlenmiş en ve boy oranı, rengi, ay ve yıldızının yeri ve boyutlarını görebilirsiniz. Türk bayrağının en ve boy oranı, rengi, ay ve yıldızının yeri ve boyutları Türk Bayrağı Kanunu ile belirlenmiştir....
  • Bu konu anlatımında, uzayda nelerin yer aldığını görebilirsiniz. Uzağın üç boyutu vardır ve sınırsızdır. Uzayda gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler, yıldızlar, gök adalar, gaz ve toz bulutları yer alır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!