13  sonuç bulundu.
  • Bir konser afişine koyulacak fotoğrafın boyutlarını ayarlayacağınız bu interaktif etkinlikte, orantının özelliklerini kullanacaksınız. Aynı cins iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.  İki oranın eşitliğine ise orantı denir. 
  • Bu konu anlatımında, çözünme hızını etkileyen faktörler örneklerle açıklanacaktır. Sıcaklığın artması, çözünenin tanecik boyutunun küçülmesi ve çözeltinin karıştırılması çözünme hızını arttıran faktörlerdir.
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen şekillerin doğruya göre simetrisini (yansımasını) çizme ile ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. Etkinlikte, verilen şekiller üzerinde çalışabileceğiniz gibi, çalışmak istediğiniz şekli ve simetri doğrusunu seçerek kendi sorunuzu da oluşturabilir, hatta noktalı vey...
  • Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan devletlerin hangileri olduğu ve bu devletlerin hedeflerinin neler olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin ki...
  • Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacmi (H); uzun kenar (u), kısa kenar (k) ve yükseklikten (y) oluşan üç boyutunun çar...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacm...
  • Bu konu anlatımında, uzayda nelerin yer aldığını görebilirsiniz. Uzağın üç boyutu vardır ve sınırsızdır. Uzayda gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler, yıldızlar, gök adalar, gaz ve toz bulutları yer alır.
  • Isı iletiminin tanecik boyutunda anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek konuyu daha kolay kavrayabilirsiniz. Birbirine temas eden ve farklı sıcaklarda bulunan iki madde arasında sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur. Bu aktarım bir enerji türü olan ...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının açınımının nasıl çizileceği ile ilgi anlatımı bulabilirsiniz. Dikdörtgenler prizmasının açınımını çizmek için öncelikle bir yüzünü belirleyip, boyutlarına uygun bir şekilde çizeriz. Daha sonra çizdiğimiz bu yüzle ortak ayrıtı olan yüzlerden birin...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!