18  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin ki...
  • Bir konser afişine koyulacak fotoğrafın boyutlarını ayarlayacağınız bu interaktif etkinlikte, orantının özelliklerini kullanacaksınız. Aynı cins iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.  İki oranın eşitliğine ise orantı denir. 
  • Bu konu anlatımında, çözünme hızını etkileyen faktörler örneklerle açıklanacaktır. Sıcaklığın artması, çözünenin tanecik boyutunun küçülmesi ve çözeltinin karıştırılması çözünme hızını arttıran faktörlerdir.
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksen boyunca ne kadar öteleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu ...
  • Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan devletlerin hangileri olduğu ve bu devletlerin hedeflerinin neler olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde verilen bir şeklin x-eksenine veya y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksene göre yansımasını bulacağınızı belirleyebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir şeklin...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacm...
  • Bu konu anlatımında, uzayda nelerin yer aldığını görebilirsiniz. Uzağın üç boyutu vardır ve sınırsızdır. Uzayda gezegenler, asteroitler, kuyruklu yıldızlar, meteoritler, yıldızlar, gök adalar, gaz ve toz bulutları yer alır.
  • Bu alıştırmada farklı çokgenlerin x veya y eksenine göre yansıması altındaki görüntülerini bulma ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları yanıtlayarak yansıma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir şeklin yansıması altındaki görüntüsü bulmak için şekl...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının açınımının nasıl çizileceği ile ilgi anlatımı bulabilirsiniz. Dikdörtgenler prizmasının açınımını çizmek için öncelikle bir yüzünü belirleyip, boyutlarına uygun bir şekilde çizeriz. Daha sonra çizdiğimiz bu yüzle ortak ayrıtı olan yüzlerden birin...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!