22  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada, prizmaların hacmi ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır ve uzun kenar (u), kısa kenar (k) ve yükseklikten (y) oluşan üç boyutunun çarpımı ile bulunur. Bir taban ayrıtının uzunluğu a ve yük...
  • Bu interaktif etkinlikte ölçek nedir ve ölçek nasıl hesaplanır sorularına cevap bulacaksınız. Verilen haritaların ölçeklerini kullanarak haritada seçeceğiniz yerler arasındaki gerçek mesafeleri hesaplayacaksınız. Ölçekli çizim, boyutları nesnenin gerçek boyutlarıyla orantılı olan bir ç...
  • Bir konser afişine koyulacak fotoğrafın boyutlarını ayarlayacağınız bu interaktif etkinlikte, orantının özelliklerini kullanacaksınız. Aynı cins iki çokluğun birbirine bölümüne oran denir.  İki oranın eşitliğine ise orantı denir. 
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksen boyunca ne kadar öteleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu ...
  • Bu konu anlatımında çözünme hızını etkileyen faktörler örneklerle açıklanacaktır. Sıcaklığın artması, çözünenin tanecik boyutunun küçülmesi ve çözeltinin karıştırılması çözünme hızını arttıran faktörlerdir.
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen şekillerin doğruya göre simetrisini (yansımasını) çizme ile ilgili farklı sorular çözebilirsiniz. Etkinlikte, verilen şekiller üzerinde çalışabileceğiniz gibi, çalışmak istediğiniz şekli ve simetri doğrusunu seçerek kendi sorunuzu da oluşturabilir, hatta noktalı vey...
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde verilen bir şeklin x-eksenine veya y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksene göre yansımasını bulacağınızı belirleyebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir şeklin...
  • Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultusunda kullanan devletlerin hangileri olduğu ve bu devletlerin hedeflerinin neler olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar,çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin kim...
  • Bu canlandırmada bir dikdörtgenler prizmasının hacmi ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi, prizmayı oluşturan birim küpler kadardır. Prizmayı oluşturan birim küplerin boyutlarını kullanarak prizmanın boyutlarını bulabiliriz. O hâlde bir prizmanın hacm...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!