11  sonuç bulundu.
  • Verilen cümlelerden paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun olanları belirleyebilirsin.
  • Bu alıştırmada giriş cümleleri eksik verilmiş paragrafların giriş cümlelerinin verilenler arasından belirlenmesi istenmektedir.
  • Canlandırmada bir paragrafın giriş cümlesinin nasıl yazılması gerektiği açıklanmaktadır. Bir paragrafın ilk cümlesi o paragrafın giriş cümlesindir ve giriş cümlesinde paragrafta anlatılacak olan konuya giriş yapılır. Giriş cümlesinde bir önceki cümleyi bağlayan &ap...
  • Paragrafın giriş cümlesinin özelliklerini ve paragrafın giriş cümlesinin nasıl belirleneceğini öğreneceksin. Giriş cümlesi paragrafın ilk cümlesidir. Bu bölümde paragrafta ele alınacak konu belirtilir. Kendisinden sonraki her cümle, dil, düşünce yönünden giriş cümlesine b...
  • Canlandırmada makaralarda giriş kuvvetinin makara etrafına sarılı olan ip boyunca iletildiği açıklanarak, sabit makaralarda giriş kuvveti ile çıkış kuvvetinin eşit , hareketli makaralarda ise giriş kuvvetinin çıkış kuvvetinin yarısı kadar olduğu vurgulanmaktadır. Bir cisim sabit...
  • Kırım’ın Osmanlı Himayesine Girişi ile ilgili konu anlatımında, Kırım’ın ne zaman Osmanlı himayesine girdiği, Kırım’ın Osmanlı himayesine girmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Osmanlı Devleti, Karadeniz’deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve bu b...
  • Canlandırmada kaldıraçların çalışma prensipleri anlatılarak, kaldıraçlar giriş ve çıkış kuvvetlerine göre gruplandırılmıştır. Kaldıraçlar destek noktası adı verilen bir nokta etrafında hareket eden basit makinelerdir. Kaldıraçlar destek noktasının konumuna ayrıca giriş ve çıkış kuvvetl...
  • Olaya dayalı yazıların planının kaç bölümden oluştuğunu ve bu bölümlerin neler olduğunu öğreneceksin. Olaya dayalı yazılarda, yazının planı genellikle üç bölümdür. giriş bölümüne serim , gelişme bölümüne düğüm ve sonuç bölümüne ise çözüm denir.
  • Bu konu anlatımında, günlük hayat örneği üzerinden tam sayılar nedir sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Tam sayılar günlük hayatımızda bir çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sıfır derecenin üstündeki sıcaklıkları, deniz seviyesinin üstündeki konumları ve bir apartmanın giriş katının üs...
  • Birinci Dünya Savaşı öncesinde çıkarları ortak olan devletlerin yakınlaşması ve Üçlü İttifak bloğunu oluşturmasına neden olan süreç ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Sanayileşmesini tamamlamış Avrupa devletleri ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için sömürge elde etme yarışına...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!