9  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada giriş cümleleri eksik verilmiş paragrafların giriş cümlelerinin verilenler arasından belirlenmesi istenmektedir.
  • Canlandırmada bir paragrafın giriş cümlesinin nasıl yazılması gerektiği açıklanmaktadır. Bir paragrafın ilk cümlesi o paragrafın giriş cümlesindir ve giriş cümlesinde paragrafta anlatılacak olan konuya giriş yapılır. Giriş cümlesinde bir önceki cümleyi bağlayan &ap...
  • Kırım’ın Osmanlı Himayesine Girişi ile ilgili konu anlatımında, Kırım’ın ne zaman Osmanlı himayesine girdiği, Kırım’ın Osmanlı himayesine girmesinin ne gibi sonuçlar doğurduğu ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Osmanlı Devleti, Karadeniz’deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak ve bu b...
  • DNA'nın kendini eşlemesini gerçekleştireceğiniz bu interaktif etkinlikte, DNA eşlemesinin gerçekleşmesi için; zincirleri ayırarak karşılarına tamamlayıcı DNA zincirlerini oluşturmalısınız. DNA'nın kendini eşlemesi için, öncelikle zincirlerinin birbirinden ayrılması gerekir. Ardından, sitop...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayat örneği üzerinden tam sayılar nedir sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Tam sayılar günlük hayatımızda bir çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, sıfır derecenin üstündeki sıcaklıkları, deniz seviyesinin üstündeki konumları ve bir apartmanın giriş katının üs...
  • Canlandırmada günlük yaşamdan örnekler ile beraber kaldıraçların çalışma prensipleri anlatılmıştır. Kaldıraçlar destek noktası adı verilen bir nokta etrafında hareket eden basit makinelerdir. Kaldıraçlar destek noktasının konumuna ayrıca giriş ve çıkış kuvvetlerinin yerine göre üç gruba ayrıl...
  • Ergenlikte bedensel ve ruhsal değişimler konu anlatımında, bu dönemde insanlarda gerçekleşen değişimleri gözlemleyebilirsiniz. İnsanların gelişim dönemlerinden biri de ergenlik dönemidir. Ergenliğe giriş zamanı ve ergenlik süresi bireysel farklılıklar nedeniyle kişiden kişiye değişebilir. Erg...
  • Birinci Dünya Savaşı öncesinde çıkarları ortak olan devletlerin yakınlaşması ve Üçlü İttifak bloğunu oluşturmasına neden olan süreç ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Sanayileşmesini tamamlamış Avrupa devletleri ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için sömürge elde etme yarışına...
  • Bu alıştırmada; İstanbul’un fethi, Ege adalarının fethi, Amasra’nın alınışı, Sinop’un alınışı, Trabzon’un alınışı, Kırım’ın Osmanlı himayesine girişi, Çaldıran Savaşı, Mercidabık Savaşı ve Ridaniye Savaşı ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İkinci Mehmet tahta geçer geçmez ilk iş o...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!