41  sonuç bulundu.
  • Geri dönüşüm kavramı ve gerekliliğini örneklerle öğrenebilirsiniz. Geri dönüşüm; atıkların, çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dâhil edilmesi işlemidir.
  • Bu alıştırmada geri dönüşüm ve uygulamalarına  dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Geri dönüşüm sayesinde çevre kirliliği önlenir, ham madde tasarrufu ve enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik açıdan da kazanç sağlanır.
  • Türk denizciliğinin Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çağın gerisinde kalmasının nedenlerini öğrenebilirsiniz.
  • Gümrü Antlaşması'nın sonuçları ile ilgili eksik ifadelerin tamamlanması beklenmektedir. 3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında Gümrü Antlaşması imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması, Büyük Millet Meclisi tarafından imzalanan ilk antlaşmadır. Gümrü Antlaşması ile; Kars, Sarı...
  • Bu alıştırmada, üretime katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetlerle ile ilgili bilgilerinizi doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorular ile sınayabilirsiniz. Eskiyen malzemeler geri dönüşüm ile değerlendirilerek ve doğal kaynaklar israf edilmeyerek üretime katkı sağlanabilir. Mesela, enerji k...
  • Bu canlandırmada üretime katkı sağlamak için yapılabilecek faaliyetler hakkında bilgiler verilmektedir. Üretime katkı sağlamak için yalnızca aktif olarak belirli bir alanda çalışmaya gerek yoktur. Eskiyen malzemeler geri dönüşüm ile değerlendirilerek ve doğal kaynaklar israf edilmeyerek de ür...
  • Canlandırmada kalın ünlü ve ince ünlü kavramları tanımlanarak örnekler üzerinden gösterilmektedir. Türkçe'de ünlüler kalın ve inci ünlüler olmak üzere iki gruba ayrılır. Din ağızda geriye doğru çekilerek çıkıyorsa ''kalın ünlü'' , dil ağızda öne doğru bir durum alarak...
  • Bu etkileşimde farklı odalarda yer alan hazine sandıklarını açarak hazineye ulaşmaya çalışacaksınız. Bunun için kaynaktan çıkan ışığı farklı konumlara koyacağınız aynalar sayesinde sandık üzerine yönlendireceksiniz. Aynaların üzerlerine düşen ışığın büyük bir kısmını geri yansıtması sayesinde...
  • Bu canlandırmayı izleyerek çevre sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çevre sorunlarının giderilmesi için bilinçsiz tüketim, plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
  • Bu canlandırmayı izleyerek bir engelle karşılaşan ses dalgalarının nasıl yansıdığını ve sesin yansıması sonucunda duyulan sesin özelliklerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Sesin Yansıması Cisimlerin titreşmesi ile ses oluşur. Ses kaynağından çıkan sesler her yönde yayılır. Ses kaynağından çıkan ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!