3  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin ki...
  • Bu alıştırmada karışımların ayrılması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak karışımların ayrılması ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Bu nedenle karışımı oluşturan maddeler, fiziksel yönte...
  • Bu konu anlatımında, element ve bileşik kavramları tanımlanmakta, element ve bileşiklere örnek verilmektedir. Elementler aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.  Bazı elementleri oluşturan atomlar, doğ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!