9  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte metal, ametal ve yarı metallerin fiziksel özellikleri açıklanacaktır. Periyodik tabloda benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösteren elementler birbirlerine yakın yer alır.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen maddelere bazı testler uygulanarak metal, ametal veya yarı metal olduğu belirlenecektir. Metaller, ametaller ve yarı metaller gösterdikleri fiziksel özelliklere göre bazı testler uygulanarak ayırt edilebilir.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden fazla element veya bileşiğin ki...
  • Bu konu anlatımında, element ve bileşik kavramları tanımlanmakta, element ve bileşiklere örnek verilmektedir. Elementler aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.  Bazı elementleri oluşturan atomlar, doğ...
  • Bu canlandırmada metal, ametal ve yarı metallerin kullanım alanları açıklanacaktır. Metallerin,ametallerin ve yarı metallerin fiziksel özelliklerine göre kullanım alanları değişmektedir.
  • Bu alıştırmada karışımların ayrılması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak karışımların ayrılması ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Bu nedenle karışımı oluşturan maddeler, fiziksel yönte...
  • Oyun ve spor arasındaki benzerliklere ve farklara değinilen bir metne yer verilmektedir. Oyun, spora başlamada ilk adım olarak kabul edilir. Bu nedenle, erken yaşlarda yapılan sportif etkinliklerin temelinde oyun oynamak vardır. Ancak oyun oynamakla spor yapmak bazı özellikleri ile birbirleri...
  • İklim ile ilgili konu anlatımında iklimin tanımını ve iklimi etkileyen faktörleri görebilirsiniz. İklim, herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Bölgenin bulunduğu enlem, denize yakınlığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve fiziksel özellikleri bölge ikl...
  • Bu alıştırmada iklim ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak iklim ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İklim, herhangi bir bölgede uzun yıllar gözlenen hava olaylarının ortalamasıdır. Bölgenin bulunduğu enlem, denize yakınlığı, deniz seviyesinden yüksekliği ve...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!