3  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi gibi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin, bilimsel gelişme süreçlerine katkıları anlatılmaktadır. Farabi, İbni Sina, Piri Reis ve Evliya Çelebi Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerden ...
  • Bu alıştırmada Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkıları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Harezmi, Biruni, İbni Sina, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Piri Reis, Taküyyiddin ve Evliya Çelebi; Türk ve İslam devletlerinde yetişmiş, bilimsel geli...
  • Osmanlı hakkında yazılar içeren yabancı seyahatnamelerin incelendiği bu canlandırmayı izleyerek Osmanlı kültürü ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Gezmeyi görmeyi kendine iş edinen insanlara seyyah, bu insanların gözlemlerini aktardıkları gezi yazılarına da seyahatname denir. Osmanl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!