4  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada sarmal yaylar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Çevremizde bulunan bazı cisimlere kuvvet uyguladığında değişen şekli tekrar eski hâline dönebiliyorsa bunlara esnek cisimler denir. Sarmal yaylar esnek cisimlere örnek olarak verilebilir.
  • Bu alıştırmada sarmal yaylar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Çevremizde bulunan bazı cisimlere kuvvet uyguladığında değişen şekli tekrar eski hâline dönebiliyorsa bunlara esnek cisimler denir. Sarmal yaylar esnek cisimlere örnek olarak verilebilir.
  • Bu canlandırmada sarmal yaylar, sarmal yaylarda olan sıkışma ve gerilmenin neye bağlı olarak değiştiği anlatılacaktır. Yaylar, gergin ya da sıkışmış konumdayken serbest bırakıldığında ilk konumuna geri dönebilen esnek sistemlerdir. Sarmal yaylardaki sıkışma ve uzama miktarı; yayın kaç sarımlı...
  • Bu canlandırmada yaya uygun bir kuvvet uygulandığında uzayacağını, aşırı kuvvet uygulandığında yayın esneklik özelliğini kaybedebileceği anlatılmaktadır. Yaylar esnek cisimlerdir. Bir başka deyişle, Uyguladığımız kuvvet ortadan kalktığındaysa yay, esneklik özelliği sayesinde tekrar ilk şeklin...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!