1  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden faz...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!