3  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, elektrolit ve elektrolit olmayan çözelti kavramları örnekler üzerinden açıklanarak anlatılacaktır. Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit çözelti, iletmeyen çözeltilere ise elektrolit olmayan çözelti denir.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen çözeltiler elektrik iletkenliklerine göre elektrolit veya elektrolit olmayan çözelti olarak belirlenecektir. Çözeltiler elektrik iletkenliklerine göre elektrolit ve elektrolit olmayan çözeltiler olarak ikiye ayr...
  • Bu alıştırmada karışımlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak homojen ve heterojen karışımlar, çözeltiler ve çözünme kavramı, derişik ve seyreltik çözeltiler, elektrolit çözeltiler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Karışımlar birden faz...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!