4  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, bölünerek üremenin nasıl gerçekleştiğini ve bölünerek üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz. Bölünerek üreme tek hücreli bir hücrenin iki eşit parçaya bölünmesiyle iki yavru meydana getirmesidir.
  • Bu konu anlatımında, tomurcuklanma ile üremenin nasıl gerçekleştiğini ve tomurcuklanarak üreyen canlılara örnekler görebilirsiniz. Tomurcuklanma ile üreme gerçekleştiren canlılarda olgunlaşmış hücre üzerinde tomurcuk adı verilen, sitoplazma ve çekirdeğin de aktarılmasıyla y...
  • Bu konu anlatımında, vejetatif üreme şekillerini, vejetatif üreme yapan bitkilere örnekleri ve vejetatif üremenin avantajlarını görebilirsiniz. Vejetatif üreme tohum oluşturamayan bitkiler ve yüksek yapılı bitkilerde görülen eşeysiz üreme çeşididir. Bitkilerin kök, gö...
  • Üreme çeşitleri ile ilgili konu anlatımında eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin tanımlarını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kaç çeşit eşeysiz üreme olduğunu da görebilirsiniz.  İki farklı bireyden yeni bir canlı oluşmasına eşeyli üreme adı verilir. Tek hücreli ve daha basit yapılı bazı ca...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!