285  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı ortamda yaşayan iki farklı kelebek türünün değişen ortam şartlarındaki durumlarını gözlemleyebilirsiniz. Doğal seçilim ortama uyum sağlayabilen bireylerin yaşamasına, sağlayamayanların soylarının tükenmesidir.
  • Verilen 9 basamaklı doğal sayıların okunuşlarıyla eşleştirilmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır. 7, 8 ve 9 basamaklı sayıları okumak için milyonlar bölüğündeki basamaklardan başlanır.
  • En çok 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerinin, basamaklarının ve rakamların basamak değerlerinin belirlenmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır. Doğal sayıların bölüklerine ayrılması için sayının içinde bulunan rakamlar sağdan sola doğru üçerli gruplanır. Sayı içindeki rakamları daha...
  • İşlem önceliğinin kullanımını gerektiren bir probleminin, problemi anlama, plan yapma, planı uygulama ve sonucu kontrol etme gibi problem adımlarına göre nasıl çözüldüğünü adım adım inceleyebilirsiniz. Doğal sayılarla ilgili problemleri çözerken problemi dikkatlice okuyarak problemi çözmek iç...
  • Bu etkileşimli alıştırmada resimlerde verilen tarihi ve doğal güzelliklerin hangi şehirlerde olduğu harita üzerinde belirlenmektedir. Tarihî eserler bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip olan ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte bir doğal sayıyı basit bir kesre bölme işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bir doğal sayıyı bir kesre bölerken bu doğal sayı, kesrin payı ile paydasının yer değiştirilmesiyle elde edilen kesirle çarpılır. Bir doğal sayıyı bir kesre bölme...
  • Bu etkileşimde bir doğal sayıyı bir birim kesre bölme işleminin ne anlama geldiği ve bu işlemin nasıl yapılacağını keşfedebilirsiniz. Bir doğal sayının içinde bir kesirden kaç tane olduğunu bulmak için bu doğal sayıyı kesre böleriz. Bir doğal sayı bir birim kesre bölündüğ...
  • Bu interaktif etkinlikte bir kesri bir doğal sayıya bölmenin ne anlama geldiği ve bu işlemin nasıl yapıldığını keşfedebilirsiniz. Bir kesir bir doğal sayı kadar eş parçaya bölündüğünde her bir parçanın bütünün kaçta kaçı olduğunu bulmak için bu kesri doğal sayıya böleriz. Bir ke...
  • İnsanların doğal ortamı değiştirerek yarar sağladığı ögelerden bazılarının oluşturulduğu alanların belirlenmesi istenmektedir. İnsanlar, doğal kaynaklardan ya doğrudan ya da bu kaynaklarda birtakım değişiklikler yaparak yararlanırlar. Ancak bu değişikliklerden bazıları doğal den...
  • Bu konu anlatımında, doğal anıtların özelliklerinden bahsedilmekte ve doğal anıtların neden önemli olduğu belirtilmektedir. Doğal anıtlar; çok uzun doğal süreçler sonucunda oluşmuş özel yeryüzü şekilleri, fosil ve kayaç gibi geçmişe belge niteliği taşıyan özel yapılardır....

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!