8  sonuç bulundu.
  • Grup ve kurum kavramlarının birbirinden ayırt edilip edilemediği sınanmaktadır. Toplumu oluşturan birçok unsur vardır. İnsanların üyesi oldukları grup ve kurumlar bu unsulardandır. Grup; görüşleri, amaçları ve çıkarları aynı olan kişilerin biraraya gelerek oluşturdukları bütündür. Kuru...
  • Bu canlandırmada demokrasinin korunması ve demokratik yaşamın geliştirilmesinde basın ve yayının önemi anlatılmaktadır. İletişim araçlarının kullanılmasıyla demokrasinin önemli bir unsuru olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün yaygınlaştığı belirtilmektedir. Demokrasinin korunmasının y...
  • Bu alıştırmada, bilimsel gelişmelerin yaşanabilmesi için düşünce özgürlüğünün önemi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.  Düşünce özgürlüğü, bilimsel gelişmeler için gerekli olan en önemli unsurlardan biridir. Bilimsel gelişmeler için bilim insanlarının düşündüklerini ve fikir...
  • Bu canlandırmayı izleyerek kitle imha silahlarını ve mayınların insanların hayatına olan olumsuz etkilerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Nükleer silahlar, hastalık yapıcı biyolojik silahlar ve zehirleyici kimyasal silahlar kitle imha silahı olarak adlandırılır. Bu kitle imha silahları ve...
  • Eğitimin önemi, Atütürk'ün eğitim hakkındaki görüşleri ve Türkiye'de eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitim, insan ve toplum yaşamındaki en önemli unsurlardan biridir. Ayrıca ulusal bilincin yerleştirilmesinde eğitimin rolü büyüktür. Türkiye’de 12 yıl...
  • Bu konu anlatımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevleri ve çalışmaları ile bazı bilgilerin belirlenmesi istenmektedir. Türk milletinin askerî gücünü meydana getiren Türk ordusu, ulusal bağımsızlığımızın kazanılmasında etkili olan en temel unsurlardan birisi olmuştur. Türk ordusunun te...
  • Toplumu oluşturan temel unsurlardan birisi olan gruplardan, grupların özelliklerinden, üye olunan gruplardaki hedeflerden ve grup çalışmasının öneminden bahsedilmektedir. Toplumu oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bireyler, gruplar ve kurumlar toplumu oluşturan unsurlardır....
  • Canlandırmada Osmanlı Devleti'ndeki toplumsal hoşgörünün varlığından bahsedilerek, Antakya'da yaşayan farklı kültürler ve Fatih Ahitnamesi hakkında bilgi verilmektedir. Osmanlı devletinin sınırları çok genişti ve bu sınırlar içinde farklı inanç ve kültürden birçok insan huzur içinde...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!