11  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen bir dikdörtgenin iç bölgesini doldurarak dikdörtgenin alanının nasıl hesaplandığını bulabilirsiniz. Dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin iç bölgesini kaplayan toplam birimkare sayısına eşittir.  Dikdörtgenin alanını...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayabilirsiniz. Kısa kenarının uzunluğu a birim, uzun kenarının uzunluğu b birim olan dikdörtgenin alanı = a × b'dir. Bir kenarının uzunluğu a birim olan karenin alanı = a × a'dır.
  • Bu interaktif etkinlikte alanı verilen alana eşit ve kenar uzunlukları doğal sayı olan farklı dikdörtgenleri oluşturacaksınız. Dikdörtgenin alanı şeklin kısa kenarı ile uzun kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Alanları eş olan dikdörtgenlerin ken...
  • Bu canlandırmada dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı ile ilgi anlatımı bulabilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının 6 tane dikdörtgen şeklinde yüzü vardır. Bu yüzler prizmanın yüzeyini oluşturur. Prizmanın tüm yüzlerinin alanları toplamı da dikdörtgenler ...
  • Bu interaktif etkinlikte paralelkenarın alan bağıntısını, alanını hesaplamayı bildiğiniz bir şekilden faydalanarak oluşturacaksınız. Paralelkenarın alanını hesaplamak için alanını hesaplamayı bildiğimiz şekillerden yararlanabiliriz. Dikdörtgenin alanı kısa k...
  • Bu alıştırmada dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir dikdörtgenler prizmasının 6 tane dikdörtgen şeklindeki yüzü prizmanın yüzeyini oluşturur. Prizmanın tüm yüzlerinin alanları toplamı da dikdörtgenler pri...
  • Bu konu anlatımında, verilen bir dikdörtgenin kenar uzunluklarını bilmeden alanının nasıl tahmin edileceğiyle ilgili bir anlatım bulabilirsiniz. Dikdörtgen şeklindeki bir alanın büyüklüğünü tahmin ederken iki farklı strateji kullanabiliriz. Alanını bildiğimiz veya ...
  • Bu canlandırmada alanları birbirine eşit, kenar uzunlukları farklı doğal sayılar olan dikdötgenlerin nasıl oluşturulabileceği ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Dikdörtgenin alanı şeklin kısa kenarı ile uzun kenarının uzunluğunun çarpımına eşittir. Alanları eş olan...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen eşyaların odanın zemininde kapladığı alanları tahmin edeceksiniz. Bunun için odada yer alan diğer eşyaların alan ve kenar uzunluklarından faydalanacaksınız. Dikdörtgen şeklindeki bir alanın büyüklüğünü tahmin ederken iki farklı stra...
  • Bu konu anlatımında, karenin alanının nasıl hesaplandığını ve dikdörtgenin alanı ile ilgisini bulabilirsiniz. Kare, tüm kenar uzunlukları eşit olan özel bir dikdörtgendir. Karenin herhangi iki kenarını birbiri ile çarptığımızda alanını elde ederiz.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!