3  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler ...
  • Bu alıştırmada yoğunluk kavramı ve yoğunluğun hesaplanması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir cismin yüzme ve batma durumunu birim hacimdeki kütle miktarının etkilediği söylenebilir. Birim...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!