31  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte çeşitlerine göre açı oluşturacaksınız. Verilen ipuçlarıyla açı çeşitlerini hatırlayabilirsiniz. Böylece ister noktalı kağıt üzerinde, isterseniz kareli kağıtta çalışarak açı oluşturma pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Bir açının ölçüsü 90° den küçü...
  • Bir dik üçgendeki dar açıların trigonometrik değerlerini belirleme sorularının yer aldığı bu interaktif etkinlikte, dört farklı tipte soru çözebilirsiniz. Her bir soru tipi için farklı çözüm yöntemleri kullanabilirsiniz. Bir üçgende dik açının karşısındaki kenara hipotenü...
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen bir üçgenin  açı ve kenar ölçülerini değiştirerek, bir üçgenin isimlendirilmesinin açı ve kenarlarının değişimine göre nasıl farklılaştığını gözlemleyeceksiniz. Bir üçgen açı ölçülerine ve kenar ölçülerine bakılarak farklı şekillerde isimlendiri...
  • Verilen açının çeşidini belirleyeceğiniz bu alıştırmada ister noktalı kağıt üzerinde, isterseniz kareli kağıtta çalışabilirsiniz. Açıların çeşidini belirlerken açı ölçer kullanarak seçimlerinizi daha doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Bir açının ölçüsü 90° den küçük ise bu...
  • Bu interaktif etkinlikte, açılarına göre dik açılı, dar açılı ve geniş açılı, kenarlarına göre ise eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olarak adlandırılmış üçgenleri kareli kağıt üzerinde oluşturacaksınız. Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre adlandırılabilirler...
  • Bu alıştırmada bir üçgeni kenarlarına ve açılarına göre nasıl adlandıracağınızla ilgili sorular yer almaktadır.  Üçgenler Açılarına göre: dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Kenar ölçülerine göre üçgenler ise eşkenar üçgen, ikizkenar...
  • Dik üçgenlerde trigonometrik oranlarla ilgili bu konu anlatımında, bir dik üçgenin açılarının nasıl adlandırıldığını ve bir dik üçgende oluşan dar açıların sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi trigonometrik değerlerinin nasıl belirleneceğini görebilirsiniz. Ayrı...
  • Bu konu anlatımında, doğru denklemi verilen doğrunun eğimini bulmanız ve eğimi kullanarak doğruların dik ya da paralel olup olmadıklarına karar vereceksiniz. Aynı düzlemde hiçbir noktada birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Birbirlerine paralel olan doğruların eğimleri eşittir...
  • Bu alıştırmada, bir üçgendeki dar açıların trigonometrik değerlerini hesaplama ve bu trigonometrik değerler arasında ilişki kurmayı gerektirecek sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak, dik üçgendeki trigonometrik oranlar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir üçgen...
  • Bu konu anlatımında, dik üçgenlerde açı-açı-açı benzerliğini bulabilirsiniz. Herhangi iki üçgenin tüm açılarının ölçüleri birbirine eşit ise bu iki üçgen benzerdir. Bu benzerliğe açı-açı-açı (AAA) benzerliği denir. Herhangi iki üçgenin 2’şer...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!