12  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte çeşitlerine göre açı oluşturacaksınız. Verilen ipuçlarıyla açı çeşitlerini hatırlayabilirsiniz. Böylece ister noktalı kağıt üzerinde, isterseniz kareli kağıtta çalışarak açı oluşturma pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Bir açının ölçüsü 90° den küçü...
  • Verilen açının çeşidini belirleyeceğiniz bu alıştırmada ister noktalı kağıt üzerinde, isterseniz kareli kağıtta çalışabilirsiniz. Açıların çeşidini belirlerken açı ölçer kullanarak seçimlerinizi daha doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Bir açının ölçüsü 90° den küçük ise bu...
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen bir üçgenin  açı ve kenar ölçülerini değiştirerek, bir üçgenin isimlendirilmesinin açı ve kenarlarının değişimine göre nasıl farklılaştığını gözlemleyeceksiniz. Bir üçgen açı ölçülerine ve kenar ölçülerine bakılarak farklı şekillerde isimlendiri...
  • Bu alıştırmada bir üçgeni kenarlarına ve açılarına göre nasıl adlandıracağınızla ilgili sorular yer almaktadır.  Üçgenler Açılarına göre: dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Kenar ölçülerine göre üçgenler ise eşkenar üçgen, ikizkenar...
  • Bu interaktif etkinlikte, açılarına göre dik açılı, dar açılı ve geniş açılı, kenarlarına göre ise eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olarak adlandırılmış üçgenleri kareli kağıt üzerinde oluşturacaksınız. Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre adlandırılabilirler...
  • Bu canlandırmada ışınların gelme açısının gölge boyunun büyüklüğünü ve konumunu nasıl etkilediğini öğrenebilir ve güneş saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Işınların gelme açısı gölge büyüklüğünü etkiler. Işınların gelme açısı ne kadar dikse gölge boyu o kadar kısa olur. Bu...
  • Düzlem aynalarda gelme ve yansıma açıları ile ilgili konu anlatımında yüzeyin normalinin nasıl çizildiğini görebilir, gelme açısı ve yansıma açısının nasıl gösterildiğini öğrenebilirsiniz. Işığın aynaya çarptığı noktada, ayna yüzeyinden yüzeye dik olarak çizildiği var say...
  • Bu konu anlatımında, bir nokta ile bir doğru arasındaki en kısa uzaklığın  nasıl belirlenebileceğini görebilirsiniz.  Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğru ile dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarından en kısa olanı bu noktadan do...
  • Bu alıştırmada bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığını belirleme ve dikme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bir doğruya dikme çizme ve bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığını belirleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir noktadan doğruya çizilen...
  • Bir doğruya dikme çizme ile ilgili bu konu anlatımında, açıölçer yardımıyla doğruya dışındaki ve üzerindeki bir noktadan nasıl dikme çizilebileceğini görebilirsiniz. Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktad...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!