13  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte dikdörtgenin, paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, üçgenin ve yamuğun çevre uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğinizi görebilirsiniz. Bir şeklin kenar uzunluklarının toplamına bu şeklin çevre uzunluğu denir. Dikdörtgenin ve paralelkenar...
  • Bazı kenar uzunlukları verilmemiş farklı geometrik şekillerin verildiği bu interaktif etkinlikte, öncelikle dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen gibi şekillerin özelliklerinden faydalanarak bilinmeyen kenar uzunluklarını bulabilir, daha sonra bu şekillerin çevr...
  • Verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayacağınız bu etkinlikte farklı üçgenlerle karşılaşarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Üçgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısı üçgenin alanını verir.
  • Bu alıştırmada, dikdörtgenin, paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, üçgenin ve yamuğun çevre uzunluğunu  hesaplama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak çevre uzunluğunu hesaplama ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Dikdörtgeni...
  • Bu interaktif etkinlikte paralelkenarın alan bağıntısını kullanarak bir üçgeninin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenebilirsiniz. Üçgenin alanını veren bağıntıyı oluşturmak için alanını hesaplamayı bildiğimiz şekillerden yararlanabiliriz. İki tane eş üçgenin birleşmesiyl...
  • Bu interaktif etkinlikte, çevre uzunluğunu bildiğiniz bir şekilden yola çıkarak başka bir şeklin çevre uzunluğu hakkında  tahmin yürüteceksiniz. Benzer bir şeklin çevre uzunluğunu kullanarak nasıl iyi bir tahmin yapılabileceğini görecek ve tahmininizin gerçek çevre...
  • Bu konu anlatımında, dikdörtgen, kare, paralelkenar eşkenar dörtgen gibi çokgenlerin birleşmesiyle oluşmuş farklı geometrik şekillerin çevre uzunluğunu nasıl hesaplayabileceğinizi görebilirsiniz. Çevresini hesaplamamız gereken şekiller her zaman için çevre uzunluğunu...
  • Karşılıklı kenarları birbirine eşit olan dikdörtgenlerin, açıları ve kenarları arasında da benzer bir ilişki vardır. Dikdörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerinin anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek dikdörtgenler konusunda geniş bir bilgiye sahip olabilirsiniz. Dikdö...
  • Dörtgenlerin özelliklerinin anlatıldığı bu interaktif etkinlikte, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özelliklerini öğrenebilirsiniz. Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere dörtgen denir. Bazı dörtgenler kenar ve açı özeliklerine göre farklı isimler alır. Karşılıkl...
  • Verilen kenarı kullanarak dörtgenler oluşturacağınız bu interaktif etkinlikte dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen çizeceksiniz. Dikdörtgenlerin İç açılarının ölçülerinin 90°dir. Paralelkenarların karşılıklı kenarlarının birbirine paralel, yamukların  en az bir çift...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!