33  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte paralelkenarın alan bağıntısını kullanarak bir üçgeninin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenebilirsiniz. Üçgenin alanını veren bağıntıyı oluşturmak için alanını hesaplamayı bildiğimiz şekillerden yararlanabiliriz. İki tane eş üçgenin birleşmesiyle oluşa...
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen bir üçgenin  açı ve kenar ölçülerini değiştirerek, bir üçgenin isimlendirilmesinin açı ve kenarlarının değişimine göre nasıl farklılaştığını gözlemleyeceksiniz. Bir üçgen açı ölçülerine ve kenar ölçülerine bakılarak farklı şekillerde isimlendiri...
  • Noktalı kağıt üzerinde verilen üçgenlerin yüksekliklerini belirleyeceğiniz bu interaktif etkinlikle  farklı üçgenlerin yüksekliklerini çizme konusunda sorular çözebilirsiniz. Yükseklik, üçgenin bir köşesi ile karşı kenarı arasındaki en kısa uzaklıktır. Dik açılı...
  • Verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayacağınız bu etkinlikte farklı üçgenlerle karşılaşarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Üçgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısı üçgenin alanını verir.
  • Bu interaktif etkinlikte, açılarına göre dik açılı, dar açılı ve geniş açılı, kenarlarına göre ise eşkenar, ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olarak adlandırılmış üçgenleri kareli kağıt üzerinde oluşturacaksınız. Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre adlandırılabilirler...
  • Farklı üçgenlerde yüksekliklerin nasıl oluşturulduğunun anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlere yükseklik çizmeyi öğrenebilirsiniz. Üçgenlerde bir köşeden karşı kenara dik olarak çizilen doğru parçasına yükseklik denir ve diğer geom...
  • Bu alıştırmada bir üçgeni kenarlarına ve açılarına göre nasıl adlandıracağınızla ilgili sorular yer almaktadır.  Üçgenler Açılarına göre: dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen ve dik açılı üçgen olarak adlandırılabilir. Kenar ölçülerine göre üçgenler ise eşk...
  • Bu alıştırmada üçgenlerin  yüksekliğinin nasıl belirleneceği ve üçgenin alanı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üçgen ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Üçgenlerde bir köşeden karşı kenara dik olarak çizilen doğru parçasına yükseklik d...
  • Bu konu anlatımında, bir kağıt etkinliği ile üçgenin iç açılarının ölçülerinin her zaman için 180° olduğunu görebilirsiniz. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180°dir.
  • Bu alıştırmada, bir üçgende verilmeyen açıyı bulma ve verilen üç açının bir üçgenin iç açısı olup olmadığını belirleme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak üçgenin iç açıları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir üçgenin iç açılarının öl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!