6  sonuç bulundu.
  • Devirli ondalık gösterimlerle ilgili bir anlatımı bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Bir ondalık gösterimde ondalık kısımda aynı rakam veya rakam grupları sürekli olarak tekrar ediyorsa bu ondalık gösterime devirli ondalık gösterim denir ve ve tekrar eden kısmın üzerine bir çizgi konu...
  • Bu konu anlatımında rasyonel sayıların devirli ondalıklı gösterimini bulabilirsiniz. Bir ondalıklı sayıda belirli bir basamaktan sonra, aynı rakam veya rakam gurupları sürekli olarak devam ediyorsa bu tip sayılara devirli ondalıklı sayı denir. Devirli ondalıklı sayılarda...
  • Bu alıştırmada bölme işlemi yaparak kesirleri ondalık gösterime çevirme ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi ile aynı anlama gelir. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi anlamına geldiğine göre bölme...
  • Bu alıştırmada rasyonel sayıları kesirli biçimde yazarak karşılaştırma ve sıralama, rasyonel sayıları ondalık gösterime çevirerek karşılaştırma ve sıralama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak rasyonel sayıları karşılaştırma ve sıralama ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirs...
  • Bu alıştırmada rasyonel sayıları belirleme, ondalık gösterimini yapma ve devirli ondalık açılımları yapma  ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak rasyonel sayılarla ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İki tam sayının oranı olarak ifade ettiğimiz sayılara rasyone...
  • Bu konu anlatımında bir devirsiz ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl ıfade edebileceğimizi görebilirsiniz.  Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade ederken ilk olarak ondalık gösterimi paydası bir olan kesir seklinde yazarız. Sonra, kesri ondalık göst...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!