5  sonuç bulundu.
  • Devirli ondalık gösterimlerle ilgili bir anlatımı bu konu anlatımında bulabilirsiniz. Bir ondalık gösterimde ondalık kısımda aynı rakam veya rakam grupları sürekli olarak tekrar ediyorsa bu ondalık gösterime devirli ondalık gösterim denir ve ve tekrar eden kısmın üzerine bir çizgi konu...
  • Bu konu anlatımında, devirli ondalık açılım kavramı ve matematiksel gösterimi bulabilirsiniz. Bir ondalıklı sayıda belirli bir basamaktan sonra, aynı rakam veya rakam gurupları sürekli olarak devam ediyorsa bu tip sayılara devirli ondalıklı sayı denir. Devirli ondalıklı sayılard...
  • Bu interaktif etkinlikte alan modeli kullanarak rasyonel sayıların farklı gösterim biçimleri üzerinde uygulamalar yapacaksınız. Rasyonel sayılar modelleme ile farklı şekillerde gösterilebilir.
  • Bu alıştırmada bölme işlemi yaparak kesirleri ondalık gösterime çevirme ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi ile aynı anlama gelir. Kesir şeklinde yazılan bir sayı, payın paydaya bölünmesi anlamına geldiğine göre bölme...
  • Bu alıştırmada rasyonel sayıları belirleme, ondalık gösterimini yapma ve devirli ondalık açılımları yapma  ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak rasyonel sayılarla ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Denk kesirlerden oluşan bir kümenin içerisindeki tüm kesirler...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!