8  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, deneme türünü ve özelliklerini öğreneceksin. Herhangi bir konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerin kesin yargılara varılmadan, içten bir dille anlatıldığı yazılara deneme denir.
  • Canlandırmada deneme türünün tanımı yapılarak, özellikleri açıklanmaktadır. Yazarın herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya çalışmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan yazdığı yazılara deneme türü denir.
  • Simya ile ilgili konu anlatımda simya’nın önemini ve kimya bilimine nasıl katkıda bulunduğunu görebilirsiniz. İlk çağlarda barutun keşfi, seramik ve cam üretimi gibi araştırmalar yaparak kimya biliminin gelişmesini sağlayan çalışmaların tümüne, simya denir.
  • Bu konu anlatımında, Rönesans’ın Avrupa’da yayılması anlatılmaktadır. İtalya’da başlayan Rönesans, kısa sürede kuzeye; Fransa, İngiltere, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Fransa’da Monteyn, Almanya’da Martin Luther, İngiltere’de ise Şekspir, Rönesans’ın en önemli temsilcileridir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!