3  sonuç bulundu.
  • Uzayda milyarlarca gök ada olduğu ve bu gök adaların sarmal, eliptik ve düzensiz olarak üç ayrı grupta incelendiği belirtilmekte ve bu gruplara ait  örnekler verilmektedir. Astronomlar yaptıkları araştırmalar sırasında uzayda milyarlarca gök adayla karşılaşmış ve bunları üç ayrı grupta toplam...
  • Bu canlandırmayı izleyerek çevre sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çevre sorunlarının giderilmesi için bilinçsiz tüketim, plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
  • Bu alıştırmadaki soruları cevaplayarak çevre sorunları ve bu sorunların çözümleri hakkında daha bilinçli bir birey hâline gelebilirsiniz. İnsan faaliyetleri sonucunda hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, küresel ısınma, canlı çeşitlerinin yok olması gibi...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!