11  sonuç bulundu.
  • Bir yazıda ileri sürülen görüş ve düşüncenin inandırıcılığını sağlamak amacıyla başvurulan yolların neler olduğunu bulabilirsin. Örnekleme, soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur. Tanık gösterme, Bir düşünceyi savunmak, doğruluğun...
  • Bu interaktif etkinlikte okuduğunuz şiirin anahtar kelimesini, konusunu, verilmek istenen mesajını ve yardımcı düşüncelerinden birini bulacaksın.
  • Bu konu anlatımında, makale türünün özelliklerini bulabilirsiniz. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir.
  • Canlandırmada farklı anlatım biçimleri ve özellikleri açıklanmaktadır. Bir yazı yazarken birden fazla anlatım biçimi kullanabiliriz. Bunlardan bazıları; açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici ve betimleyici anlatımdır.
  • Bu konu anlatımında, şiirin konusunu, şiirin ana duygusunu ve şiirdeki yardımcı duygu ve düşünceleri öğreneceksin. Bir şiirin konusu “ Şiirde neden söz ediliyor?” sorusunun cevabıdır. Şiirin ana duygusu şairin okuyucuya vermek istediği mesajdır. Ana duygunun, ana düşüncenin daha iyi aç...
  • Bu konu anlatımında, deneme türünü ve özelliklerini öğreneceksin. Herhangi bir konuya ilişkin kişisel görüş ve düşüncelerin kesin yargılara varılmadan, içten bir dille anlatıldığı yazılara deneme denir.
  • Günlük (Günce) yazı türünü ve özelliklerini öğreneceksin. Günlük (Günce) öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve hayallerini günü gününe tarih belirterek anlattığı yazı türüdü...
  • Bu alıştırmadaki soruları çözerek Osmanlı yaşam tarzı hakkında yazılar içeren seyahatnamelerle ilgili bilgilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Osmanlı hakkında yazılar içeren yabancı seyahatnamelerden, Osmanlı kültürü ve yaşam tarzı gibi bilgiler elde edebiliriz. Ayrıca bu eserler sayesi...
  • Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Mehmet Emin Yurdakul, 1869'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mülkiye Mektebi'ni bitirmiştir. Şiirleri ve yazılarıyla düşün hayatında önemli bir yer edinmiştir. Düşünceleriyle ve yazdığı eserler...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!