4  sonuç bulundu.
  • Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir. Günlük yaşamda herkes çeşitli roller üstlenir. Örneğin, ailemizde çocuk, okulumuzda öğrenci ve arkadaş, toplum hizmetlerinde gönüllülük gibi rollerimiz vardır.
  • Bu canlandırmada resmi kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanların rolleri arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğrenebilirsiniz. Resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak amacı toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmayı sağlamaktır. Ancak ...
  • Toplumu oluşturan temel unsurlardan birisi olan gruplardan, grupların özelliklerinden, üye olunan gruplardaki hedeflerden ve grup çalışmasının öneminden bahsedilmektedir. Toplumu oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bireyler, gruplar ve kurumlar toplumu oluşturan unsurlardı...
  • Bu alıştırmada teknolojik gelişmelerin toplum hayatında meydana getirdiği değişiklikler hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak buluşların ve teknolojik gelişmelerin hem birey hem de toplum hayatına etkileri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!