4  sonuç bulundu.
  • Ailemizdeki bireylerin rolleri eşleştirme yoluyla belirlenmektedir. Günlük yaşamda herkes çeşitli roller üstlenir. Örneğin, ailemizde çocuk, okulumuzda öğrenci ve arkadaş, toplum hizmetlerinde gönüllülük gibi rollerimiz vardır.
  • Bu canlandırmada resmi kurumlarda ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanların rolleri arasında benzerlikleri ve farklılıkları öğrenebilirsiniz. Resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak amacı toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak ve yardımlaşmay...
  • Bu alıştırmada teknolojik gelişmelerin toplum hayatında meydana getirdiği değişiklikler hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak buluşların ve teknolojik gelişmelerin hem birey hem de toplum hayatına etkileri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsini...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!