9  sonuç bulundu.
  • Bu anlatımda birden fazla insan tarafından hareket ettirilen bir aracın, toplam kuvveti tek başına uygulayabilecek tek bir kişi tarafından da hareket ettirilebileceği, birden fazla kuvvetin etkisini gösterebilen tek kuvvete ”bileşke kuvvet” denildiği anlatılmaktadır. Birden fazla kuvvetin bir...
  • Bu alıştırmada verilen kuvvetlere ait bilgiler kullanılarak ilgili kuvvetlerin çizilmesi ve çizilen bu kuvvetlerin bileşkesinin bulunması istenmektedir. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin şeklini, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştiren etkiye kuvve...
  • Bu alıştırmada bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek bu konudaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bu alıştırmada bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetlerle ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları ç...
  • Zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesinin nasıl hesaplanacağı anlatılmaktadır. Bir cisme etki eden zıt yöndeki kuvvetlerin bileşkesini, kuvvetlerin büyüklüklerinin birbirinden çıkartarak hesaplayabiliriz. Bir cisme zıt yönlü kuvvetler uygulandığında, bileşke kuvvet kuvvetlerin farkına ...
  • Aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesinin nasıl bulunacağı anlatılmaktadır. Bir cisme birden fazla kuvvet etki ettiğinde, bu iki kuvvet yerine bileşke kuvveti bularak tek bir kuvvet ile gösterebiliriz. Bir cisme etki eden aynı doğrultu ve yöndeki kuvvetlerin bileşkesini kuvvetlerin bü...
  • Zıt yönlü iki kuvvet arasındaki kuvvet farkı arttığında bu durumun harekete etkisi de deneyle incelenmektedir. Bir kütlenin iki tarafından uygulanan kuvvetlerin net kuvveti hesaplanması, hareket edip etmeyeceğinin durumunun belirlenmesi ve hareket yönünün belirlenmesi beklenmektedir. Net kuvvet hesa...
  • Dengelenmiş kuvvetler altındaki hareket anlatılmaktadır. Etkinlikte, eşit büyüklükte ve zıt yönlü iki kuvvet  altındaki hareket  incelenmektedir. Bir cisim üzerine eşit büyüklükte ama zıt yönde iki kuvvet uygulandığında cismin üzerindeki net kuvvet, sıfırdır. Bu da cisme uygulanan kuvvetlerin birbir...
  • Dengelenmemiş kuvvetler altındaki hareket anlatılmaktadır. Etkinlikte, büyüklükleri eşit olmayan zıt yönlü iki kuvvet altındaki hareket deneyle incelenmektedir. Bir cisme büyüklükleri eşit olmayan zıt yönlü iki kuvvet uygulandığında net kuvvetin büyüklüğü sıfırdan farklı, yönü de büyük olan kuvvetin...
  • Oyuncak bir arabaya uygulanan kuvvetin üzerinden kuvvetin temel özellikleri keşfettirilmektedir. Duran bir cismi hareket ettiren, hareket eden bir cismi durduran, cisimlerin şeklini, hareket yönünü ve doğrultusunu değiştiren etkiye kuvvet denir. Bir cisme etki eden kuvvetin belirli bir doğrultusu, y...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!