17  sonuç bulundu.
  • Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleştirilen İnkılapları ile ilgili genel bilgilere yer verilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde, çağın gerisinde kalmış kurum ve uygulamalarda çeşitli değişiklik yapılmıştır. Ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Cu...
  • Atatürkçü düşünce sistemine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın önemi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Atatürkçülük, eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, milli dil ve tarih, milli kültür ve güçlü bir ekonomiye sahip olma hedefleri üzerine inşa edilmiştir. Bu düşünce s...
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da köşk yapımı sırasında, bir çınar ağacın dallarının kesileceğini öğrenmesi üzerine, ağacın dallarının kesilmesine izin vermemesi ve bu köşkün kaydırılmasını istemesi ile ilgili bir anısına yer verilmektedir. Büyük bir lider, başarılı bir devlet adamı olan Mu...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık durumunun kötüleşmesi sürecinde yaşananlar ile aramızdan ayrılışı ve ardından düzenlenen törenler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve çağdaş milletler seviyesine erişmesine adayan Mustafa Kemal...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durularak, cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verilmektedir. Atatürk, bilim ve teknolojinin gelişmesine önem veren bir liderdi. O, bir milletin çağdaşla...
  • Devletçilik ilkesi açıklanarak, bu ilke kapsamında yapılan yenilikler hakkında bilgiler verilmektedir. Devletçilik, ekonomik alanda devlet ve vatandaşın işbirliği yaparak, beraberce çalışmasını ifade eden bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre; güçlü bir devlete sahip olabilmenin yolu güçl...
  • Cumhuriyetçilik ilkesinin kapsamı ve bu ilke doğrultusunda yapılan yenilikler ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır. Cumhuriyetçilik, yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı olan cumhuriyet rejimini benimsemek ve bunu bir yaşam biçimi olarak görmektir. Ülkemizde 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet ila...
  • Milliyetçilik ilkesinin kapsamına yer verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere örnekler verilmektedir. Atatürk milliyetçiliğinin özünde millî birlik ve beraberlik anlayışı ile ulusal bağımsızlığı sağlamak ve devam ettirmek yatmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk milleti; bir ara...
  • Laiklik kavramının tanımı yapılarak, laiklik ilkesi kapsamında gerçekleştirilen inkılaplara yer verilmektedir. Laiklik, devlet ve din işlerinin birbirlerinden ayrılmasını ifade eder. Osmanlı Devleti’nde devlet işleri din kurallarına göre düzenleniyordu. Osmanlı padişahları hem dini hem de siyasi lid...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!