30  sonuç bulundu.
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların hangi ilkeler ile ilgili olduğunun eşleştirme yoluyla belirlenmesi istenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap yapılmıştır. Bu inkılapların hepsi Atatürk ilkeleri temel alınarak...
  • Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleştirilen İnkılapları ile ilgili genel bilgilere yer verilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde, çağın gerisinde kalmış kurum ve uygulamalarda çeşitli değişiklik yapılmıştır. Ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Cu...
  • Atatürk inkılâplarının öncesi ve sonrası yaşamın verilen örnekler üzerinden karşılaştırılması istenmektedir.
  • Atatürk'ün "Şarapnel Parçası" adlı anısında geçen bazı sözcüklerin ve anlamlarının eşleştirilmesi istenmektedir. Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir. Başka bir ifade ile bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamıdır.
  • Atatürkçü düşünce sistemine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın önemi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Atatürkçülük, eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, milli dil ve tarih, milli kültür ve güçlü bir ekonomiye sahip olma hedefleri üzerine inşa edilmiştir. Bu düşünce s...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık durumunun kötüleşmesi sürecinde yaşananlar ile aramızdan ayrılışı ve ardından düzenlenen törenler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve çağdaş milletler seviyesine erişmesine adayan Mustafa Kemal...
  • İnkılapçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgi verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere örnekler verilmektedir. İnkılâpçılık, her türlü yeniliğe açık ve sürekli olarak ilerlemeyi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı hedefleyen bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde toplumumuzu...
  • Mustafa Kemal Atatürk'e ait anılara yer verilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü, idealist ve üstün kişiliği olan bir liderdir.
  • Verilen sözcüklerin eş ve karşıt anlamlılarının eşleştirme yapılarak belirlenmesi istenmektedir. Eş anlamlı sözcükler, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Karşıt anlamlı sözcükler, anlam bakımından birbirinin tam tersini anlatan ve birbirine aykırı düşen sözcüklerdir.
  • Halkçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgiler verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplar hakkında örnekler sunulmaktadır.  Halkçılık, vatan toprakları üzerinde yaşayan insanların yasalar önünde eşit olmasını ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk döneminde halkçılık ilkesi kapsamında inkı...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı