30  sonuç bulundu.
  • Mustafa Kemal Atatürk döneminde gerçekleştirilen İnkılapları ile ilgili genel bilgilere yer verilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde, çağın gerisinde kalmış kurum ve uygulamalarda çeşitli değişiklik yapılmıştır. Ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap gerçekleştirilmiştir. Cu...
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılapların hangi ilkeler ile ilgili olduğunun eşleştirme yoluyla belirlenmesi istenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde ülkemizin çağdaşlaşması için birçok inkılap yapılmıştır. Bu inkılapların hepsi Atatürk ilkeleri temel alınarak...
  • Atatürkçü düşünce sistemine ve Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın önemi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Atatürkçülük, eşitlik, bağımsızlık ve özgürlük, vatan ve millet sevgisi, milli dil ve tarih, milli kültür ve güçlü bir ekonomiye sahip olma hedefleri üzerine inşa edilmiştir. Bu düşünce s...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık durumunun kötüleşmesi sürecinde yaşananlar ile aramızdan ayrılışı ve ardından düzenlenen törenler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Tüm yaşamını Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve çağdaş milletler seviyesine erişmesine adayan Mustafa Kemal...
  • Atatürk'ün ”Şarapnel Parçası” adlı anısında geçen bazı sözcüklerin ve anlamlarının eşleştirilmesi istenmektedir. Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına gerçek anlam denir. Başka bir ifade ile bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamıdır.
  • İnkılapçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgi verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere örnekler verilmektedir. İnkılâpçılık, her türlü yeniliğe açık ve sürekli olarak ilerlemeyi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı hedefleyen bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde toplumumuzu...
  • Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da köşk yapımı sırasında, bir çınar ağacın dallarının kesileceğini öğrenmesi üzerine, ağacın dallarının kesilmesine izin vermemesi ve bu köşkün kaydırılmasını istemesi ile ilgili bir anısına yer verilmektedir. Büyük bir lider, başarılı bir devlet adamı olan Mu...
  • Halkçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgiler verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplar hakkında örnekler sunulmaktadır.  Halkçılık, vatan toprakları üzerinde yaşayan insanların yasalar önünde eşit olmasını ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk döneminde halkçılık ilkesi kapsamında inkı...
  • Mustafa Kemal Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem üzerinde durularak, cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde bu alanda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler verilmektedir. Atatürk, bilim ve teknolojinin gelişmesine önem veren bir liderdi. O, bir milletin çağdaşla...
  • Devletçilik ilkesi açıklanarak, bu ilke kapsamında yapılan yenilikler hakkında bilgiler verilmektedir. Devletçilik, ekonomik alanda devlet ve vatandaşın işbirliği yaparak, beraberce çalışmasını ifade eden bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre; güçlü bir devlete sahip olabilmenin yolu güçl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!