16  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte sanayide kullanılan asit ve bazlara örnekler verilecektir. Kullandığımız birçok maddenin üretiminde asitler ve bazlar kullanılmaktadır. Örneğin diş macunlarının içinde bulunan kalsiyum karbonat tebeşir ve seramik üretiminde de...
  • Bu alıştırmada asitler ve bazlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak asitlerin ve bazların genel özellikleri, pH kavramı ve nötralleşme tepkimeleri konuları hakkında bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. pH değeri 7'den küçük...
  • Bu konu anlatımında, asitlerin genel özellikleri açıklanacak, günlük hayatımızda kullandığımız asitlere örnekler verilecektir. Suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelere asit denir.
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatımızda kullandığımız asit ve bazlara örnek verilmektedir. Ayrıca günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan bazı asit ve bazların pH değerleri de verilmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok madde asit...
  • Bu konu anlatımında, bazların genel özellikleri açıklanacak, günlük hayatımızda kullandığımız bazlara örnekler verilecektir. Günlük hayatımızda kullandığımız sabun, deterjan ve çimento gibi maddelerin içerisinde bazlar bulunur. Bazlar suda çözündüklerinde ortama hi...
  • Bu alıştırmada günlük hayatımızda kullandığımız asitler ve bazlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak gıda ve temizlik maddelerinde ve sanayide kullanılan asitler ve bazlar, asit yağmurları, su, hava ve top...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen çözeltilerin pH'leri, pH kontrol kağıdı ve skalası yardımı ile bulunacaktır. Asit veya baz çözeltilerinin pH'leri pH kağıdı ve skalası yardımıyla bulunabilir.
  • Bu interaktif etkinlikte asitlerin bazı özellikleri deneyle gözlenerek açıklanacaktır. Asitler, günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelerdir. Asitlerin özelliklerinden yararlanarak etrafımızdaki maddelerin...
  • Bu konu anlatımında, asit ve baz çözeltileri ile laboratuvarda çalışılırken dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır. Laboratuvarda kullanılan asit ve baz çözeltileri kuvvetli oldukları için tehlikelidir, bu nedenle bu maddelerle çalışılırken dikkatli olun...
  • Bu interaktif etkinlikte bazların bazı özellikleri deneyle gözlenerek açıklanacaktır. Çözeltilerinde ortama hidroksit iyonu veren maddelere baz denir. Bazların kimyasal özelliklerinden faydalanarak bir maddenin baz olup olmadığını anlayabiliriz.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!