16  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada asitler ve bazlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak asitlerin ve bazların genel özellikleri, pH kavramı ve nötralleşme tepkimeleri konuları hakkında bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. pH değeri 7'den küçük...
  • Bu interaktif etkinlikte sanayide kullanılan asit ve bazlara örnekler verilecektir. Kullandığımız birçok maddenin üretiminde asitler ve bazlar kullanılmaktadır. Örneğin diş macunlarının içinde bulunan kalsiyum karbonat tebeşir ve seramik üretiminde de...
  • Bu konu anlatımında, asitlerin genel özellikleri açıklanacak, günlük hayatımızda kullandığımız asitlere örnekler verilecektir. Suda çözündüklerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelere asit denir.
  • Bu konu anlatımında, bazların genel özellikleri açıklanacak, günlük hayatımızda kullandığımız bazlara örnekler verilecektir. Günlük hayatımızda kullandığımız sabun, deterjan ve çimento gibi maddelerin içerisinde bazlar bulunur. Bazlar suda çözündüklerinde ortama hi...
  • Bu konu anlatımında, günlük hayatımızda kullandığımız asit ve bazlara örnek verilmektedir. Ayrıca günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan bazı asit ve bazların pH değerleri de verilmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız birçok madde asit...
  • Bu alıştırmada günlük hayatımızda kullandığımız asitler ve bazlar ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak gıda ve temizlik maddelerinde ve sanayide kullanılan asitler ve bazlar, asit yağmurları, su, hava ve top...
  • Bu konu anlatımda pH kavramı ile maddelerin asit veya baz olduğunun nasıl belirlendiği, kuvvetli asit ve baz kavramları açıklanacaktır. Maddelerin asit veya baz olduğunu belirleyebilmek için kullanılan kimyasal maddelere ayıraç adı verilir.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen çözeltilerin pH'leri, pH kontrol kağıdı ve skalası yardımı ile bulunacaktır. Asit veya baz çözeltilerinin pH'leri pH kağıdı ve skalası yardımıyla bulunabilir.
  • Bu interaktif etkinlikte asitlerin bazı özellikleri deneyle gözlenerek açıklanacaktır. Asitler, günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız çözeltilerinde ortama hidrojen iyonu veren maddelerdir. Asitlerin özelliklerinden yararlanarak etrafımızdaki maddelerin...
  • Bu konu anlatımında, asit ve baz çözeltileri ile laboratuvarda çalışılırken dikkat edilmesi gerekenler anlatılmaktadır. Laboratuvarda kullanılan asit ve baz çözeltileri kuvvetli oldukları için tehlikelidir, bu nedenle bu maddelerle çalışılırken dikkatli olun...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!