6  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada geometrik dizi kavramı ve geometrik bir dizinin kuralını bulma ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir sayının ardışık olarak aynı sayı ile çarpılması veya bölünmesi sonucu elde edilen sayıların oluşturduğu örüntüye geometrik dizi denir. Dizide ardışık terimlerin oranı...
  • Bu canlandırmada aritmetik dizi kavramı ve aritmetik bir dizinin kuralını bulma ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir sayıya art arda aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntüye aritmetik dizi denir. Dizide eklenen veya çıkarılan sayı, ardışık iki ...
  • Bir paralelkenarda köşegenler çizilip karşılıklı kenarların paralel olduğu bilgisi kullanılarak paralelkenardaki iç ters açıların belirtildiği bu konu anlatımında paralelkenarın karşılıklı açılarının ilişkisini gözlemleyebilirsiniz. Paralelkenarın karşılıklı açılarının ölçüleri eşit ve...
  • Bu konu anlatımında, çarpma ve bölme işlemi arasında nasıl bir ilişki olduğunu görebilirsiniz. Çarpma işlemi, eşit sayıdaki çoklukları toplamanın kolay yoludur. Bölme işlemi ise bir sayıdan, başka bir sayıyı ardışık olarak çıkarmaktır. Buna göre, çarpma ve bölme işlemleri arasında bir ilişki ...
  • Bu alıştırmada çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişki yardımıyla çarpma işleminde verilmeyeni veya bölme işleminde verilmeyeni bulma sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişki ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Çarpma işlemi, eşit sayıdaki ...
  • Bu alıştırmada özel sayı örüntüleri olan üçgensel sayı dizisi, karesel sayı dizisi, aritmetik dizi, geometrik dizi ve Fibonacci dizisi ile ilgili soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsiniz. 1’den n’ye kadar olan n doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgensel say...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!