13  sonuç bulundu.
  • Türkiye Selçuklu Devleti haritasında Türkiye Selçukluları'nın hakim oldukları toprakları ve o dönemde yaşamış diğer devletlerin durumlarını görebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçlar sayesinde harita üzerinde işlemler yapabilir, çıktısını alabilirsiniz.
  • Büyük Selçuklu Devleti haritasında Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçukluları'nın hakim oldukları toprakları ve o dönemde yaşamış diğer devletlerin durumlarını görebilirsiniz. Harita üzerindeki interaktif araçları harita üzerinde işlemler yapmak için kullanabilir, harita...
  • Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen komutanlar tarafından kurulan ilk Türk beylikleri ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş dönemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu'nun fethi ile görevlendirilen ...
  • Bu alıştırmadaki soruları çözerek, Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 1071 yılında kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türkler, bu coğrafyada beylikler ve...
  • Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı ve savaşın sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizans İmparatorluğu ile 1176 yılında Miryokefalon’da savaşan Selçuklular, Bizans kuvvetlerini bozguna uğratmıştır. Bu zafer ile Selçukl...
  • Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler Anadolu&ap...
  • Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 1243 yılında Moğollar ile girdiği Kösedağ Savaşı'nı kaybeden Türkiye Selçuklu Devleti, merkezi otoritesini tamamen yitirmiş ve Moğol e...
  • IV. Haçlı Seferi’nin nedenleri ve sonuçlarının anlatıldığı bu konu anlatımında Haçlı Seferleri'nin genel sonuçları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. IV. Haçlı Seferi genel sonuçları açısından Anadolu, Suriye, Mısır ve Filistin’i içeren geniş Türk-İslam dünyasını olumsuz yönde etkil...
  • Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde Anadolu’da inşa edilen cami, medrese, hastane, kervansaray, han, hamam gibi yapıları öğrenebilir ve Selçuklularda yaygın olan sanat dalları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye Selçuklu...
  • Bu konu anlatımında, Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde gerçekleşen I. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve I. Haçlı Seferi sırasında meydana gelen gelişmeler ve seferin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. Dini değerleri ön plana çıkararak Hz. İsa'nın doğum yeri olan ve Müslüman...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!