9  sonuç bulundu.
  • Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan’da bulunan Türkler ile Türkiye’de yaşayan Rumların karşılıklı olarak yer değiştirmelerine karar verilmesi sürecinde yaşananları yorumlayabilirsiniz.
  • Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ile ilgili konu anlatımında maddelerin tanecik hareketlerinin katı, sıvı ve gaz hâlde olmalarına göre birbirinden farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve se...
  • Bu alıştırmada iş ve enerji ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak iş yapılan durumlar, kinetik enerji, çeklim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin tanımları ve nelere bağlı olarak değiştiği konuları hakkında bilgilerinizi pekiştireb...
  • Lozan Barış Antlaşması'nın Türk - Rum nüfusun yer değiştirmesiyle ilgili maddelerini öğrenebilirsiniz.
  • Bu konu anlatımında, fiziksel olarak işin tanımı yapılacak ve iş yapılan ve yapılmayan durumlara örnekler verilecektir. Gündelik hayatta iş olarak adlandırdığımız birçok şey fiziksel anlamda iş yapmak anlamına gelmeyebilir. Bir cisme uygulanan kuvvet cismin uygulanan kuvvet doğrultusun...
  • Bu konu anlatımında, Yunanistan İle Türkiye arasında yaşanan nüfus mübadelesi sorununun nedenleri, sorunun çözümü için taraflarca alınan kararlar ve ilgili hükûmetler arasında imzalanan nüfus değişimi antlaşması ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye’de yaşay...
  • Bu alıştırmada katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Maddeyi oluşturan tanecikler; bulunduğu yerde titreşim, kendi etrafında dönme ve serbest şek...
  • Su ve zeytinyağının, özellikleri dikkate alınarak hazırlanan bu deney videosu ilginizi çekecektir. Su ve zeytinyağı birbiri içerisinde çözünmeyen ve yoğunlukları birbirinden farklı sıvılardır. Sıvıların bu özelliklerinden yararlanılarak kap içerisinde yer...
  • Bu alıştırmada hava olayları ile ilgili sorular yer almaktadır. Soruları çözerek hava olayları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Atmosferdeki basınç değişimleri nedeniyle havanın yatay hareketlerine rüzgâr adı verilir. Rüzgârın esiş yönü, yüksek basınç olan bölgeden alçak basınç o...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!